Pàgina d'inici > Noticies > Vida Religiosa

S’inicia l’Any de la Vida Consagrada

Amb la celebració de vespres a la Catedral de Barcelona, presidida pel Cardenal Sistach, s'ha obert a l’arxidiòcesi aquest període convocat pel Papa Francesc

Amb l’inici de l’Advent i de l’any litúrgic, s’engega també l’Any de la Vida Consagrada, convocat pel Papa Francesc. I, a Barcelona, s’ha donat inici a aquest Any de la Vida Consagrada amb la celebració de vespres, presidida pel Cardenal Sistach, i en la que també han participat Mn. Francesc Prieto, delegat diocesà de Vida Consagrada, i el P. Màxim Muñoz, president de la Unió de Religiosos de Catalunya.

Objectius de l’Any de la Vida Consagrada

Els objectius són tres: primer, recordar amb memòria agraïda els cinquanta anys de la publicació del decret conciliar Perfectae caritatis, sobre la renovació de la vida consagrada; en segon lloc, abraçar el futur amb esperança sabent que la crisi de la societat i de l’Església toca plenament la vida consagrada i assumir-la “no com l’avantcambra de la mort, sinó com una ocasió favorable per al creixement en profunditat”. I tercer, viure el present amb passió, tot evangelitzant la vocació pròpia i donant testimoni de la bellesa del seguiment de Crist.

Seguint la carta dels bisbes de Catalunya…

Els bisbes que formen part de la Tarraconense van escriure una carta amb motiu de l’inici a tot el món d’aquest esdeveniment, que és una crida a continuar en fidelitat el seguiment del Crist segons l’Evangeli, viscut en comunió eclesial: “El testimoni de la vida dels consagrats és un bé preciós per a tota l’Església com ho és també el seu desprès treball en bé de tota la societat”. I afegeix: “L’aportació d’universalitat que fan present els consagrats i les consagrades és fonamental en el procés actual d’evangelització. Per afrontar la missió evangelitzadora avui, els consagrats, a més de la sempre necessària  conversió personal, estan cridats a enfortir – com alguns ja estan fent – la comunió entre congregacions i instituts amb carismes semblants per ajudar-se a mantenir obres i missions”.

L’Any de la Vida Consagrada finalitzarà el 2 de febrer del 2016. Durant aquest període, s’espera del Sant Pare una nova constitució apostòlica sobre la vida contemplativa en lloc de l’actual Sponsa Christi, promulgada pel Papa Pius XII l’any 1950. 

T'interessarà ...