Pàgina d'inici > Noticies

Què és una canonització?

[Romereports.com] Igual que una persona no neix santa sinó que conquista la santedat al llarg de la seva vida, també l’Església catòlica té un llarg procediment per declarar cada nou sant. La investigació de la vida i miracles dels candidats es diu procés de canonització. Aquest procés es divideix en quatre grans etapes. La primera [...]

[Romereports.com]

Igual que una persona no neix santa sinó que conquista la santedat al llarg de la seva vida, també l’Església catòlica té un llarg procediment per declarar cada nou sant. La investigació de la vida i miracles dels candidats es diu procés de canonització.

Aquest procés es divideix en quatre grans etapes. La primera comença a la diòcesi local, que prepara un informe detallat de la vida i virtuts del candidat i el presenta al Vaticà. Si no hi ha cap impediment, se li declara ‘Servent de Déu’. Si l’expedient supera l’examen d’historiadors, teòlegs i cardenals acaba la segona fase amb la declaració de virtuts heroiques de la persona que des d’aquest moment és reconeguda com a ‘Venerable’.

Per avançar a la tercera fase cal verificar un miracle atribuït a la intercessió del candidat. L’han d’aprovar científics i teòlegs perquè el candidat sigui declarat beat. Des d’aquest moment l’Església reconeix la santedat del candidat i el seu exemple de vida. Els beats poden rebre culte públic en llocs relacionats amb la seva vida i hi ha un dia a l’any en què se celebra la seva festa.

La quarta i última etapa requereix comprovar un segon miracle realitzat després de la beatificació. Si ho fa serà reconegut com a ‘sant’ i passa a ser un exemple per a tota l’Església.

Així, amb la declaració pública i formal del Papa, acaba el procés que demostra que una persona està en el Cel. Un cop declarada santa o sant, els catòlics poden venerar a aquesta persona segons ho estableix la litúrgia i veure en ella i en els seus ensenyaments un model de santedat.

T'interessarà ...