Pàgina d'inici > Noticies

Programa de la beatificació de Joan Pau II

  CIUTAT DEL VATICÀ, 5 ABRIL 2011 (VIS).- A l’Oficina de Premsa de la Santa Seu, s’han presentat els preparatius i el programa per a la beatificació de Joan Pau II. En la roda de premsa van intervenir el cardenal Agostino Vallini, vicari general del Sant Pare per a la diòcesi de Roma; el P. [...]

 image

CIUTAT DEL VATICÀ, 5 ABRIL 2011 (VIS).- A l’Oficina de Premsa de la Santa Seu, s’han presentat els preparatius i el programa per a la beatificació de Joan Pau II. En la roda de premsa van intervenir el cardenal Agostino Vallini, vicari general del Sant Pare per a la diòcesi de Roma; el P. Federico Lombardi, S.I., director de Ràdio Vaticà, del Centre Televisiu Vaticà i de l’Oficina de Premsa de la Santa Seu; Caesar Atuire, administrador delegat de l’Opera Romana Pellegrinaggi; Mons. Marco Frisina, director de l’Oficina Litúrgica del Vicariat de Roma i Walter Insero, encarregat de l’Oficina de Comunicacions Socials del Vicariat de Roma.

El cardenal Vallini ha ofert el programa complet de les tres celebracions de la beatificació, “fortament caracteritzada -va dir- per alguns elements particulars que volen posar l’accent en la riquesa de la personalitat del nou beat, i l’impacte del seu pontificat en la vida de la diòcesi de Roma i del món”.

1.- La Vigília del 30 d’abril. (Circo Massimo, de 20 a 22.30 hores).

La celebració es dividirà en dues parts. La primera dedicada al record de les paraules i els gestos del Papa Joan Pau II. Seguirà una processó solemne en la qual s’entronitzarà la imatge de Maria, Salus Populi Romani, acompanyada per representants de totes les parròquies i capellanies diocesanes. A continuació intervindran alguns estrets col·laboradors del nou beat, com el cardenal Stanislaw Dziwisz, que va ser el seu secretari, i Joaquín Navarro-Valls, exdirector de l’Oficina de Premsa de la Santa Seu. Parlarà també Sor Marie Simon-Pierre, la miraculosa curació de la qual va obrir el camí per a la beatificació. Al final d’aquesta primera part es cantarà l’himne “Totus tuus”, compost per al 50è aniversari de l’ordenació sacerdotal de Joan Pau II. La segona part se centrarà en la celebració dels Misteris Lluminosos del Sant Rosari, introduïts per Joan Pau II. Després del cant “Obriu les portes a Crist”, del nou beat, intervindrà el cardenal Vicari Agostino Vallini, que sintetitzarà la personalitat espiritual i pastoral del Papa. Tot seguit es resarà el Rosari en connexió directa amb cinc santuaris marians. Cadascun dels Misteris estarà lligat a una intenció de Joan Pau II. Al santuari l’Agniewniki, a Cracòvia, la intenció serà la joventut; al santuari Kawekamo-Bugando (Tanzània), la família; al santuari de Nostra Senyora del Líban-Harissa (Líban), l’evangelització; a la basílica de Santa Maria de Guadalupe, de Ciutat de Mèxic, l’esperança i la pau de les nacions; al Santuari de Fàtima, l’Església. A continuació el Papa Benet XVI en connexió des del Vaticà, resarà la pregària final i impartirà la benedicció apostòlica a tots els participants. Aquesta nit romandran obertes a la pregària les següents esglésies: Santa Agnese in Agone, a la plaça Navona; San Marco al Campidoglio; Santa Anastasia; Santíssim Nome di Gesú all’Argentina; Santa Maria in Vallicella; Sant Giovanni dei Fiorentini; San Andrea della Valle; Sant Bartolomeo all’Isola.

2.- Missa de beatificació del 1 de maig (diumenge de la Vuitena de Pasqua o de la Divina Misericòrdia. Plaça de Sant Pere, a les 9 hores, preparació; a les 10, celebració presidida pel sant Pare).

La solemne litúrgia de beatificació estarà precedida per una hora de preparació en la qual es resarà la Corona de la Divina Misericòrdia, devoció introduïda per Santa Faustina Kowalska, i molt apreciada pel beat Joan Pau II i acabarà amb una Invocació a la Misericòrdia al món, amb el cant “Jezu ufam Tobie”. Seguirà la Santa Missa amb els textos del diumenge de la Vuitena de Pasqua. Després de la fórmula de beatificació, quan es descobreixi el tapís amb el nou beat, es cantarà l’Himne del Beat en llatí.

3.- La Missa d’Acció de Gràcies (dilluns, 2 de maig a les 10.30h, en la Plaça de Sant Pere, presidida pel secretari d’Estat, cardenal Tarcisio Bertone).

Se celebrarà la primera Missa en honor del nou beat. Els textos seran els de la Missa del Beat Joan Pau II. La celebració serà animada pel cor de la diòcesi de Roma, amb la participació del Cor de Varsòvia i de l’Orquestra Simfònica de Wadowice (Polònia).

El P. Lombardi va explicar que el divendres 29 d’abril a la tarda es traslladarà la tomba del beat Papa Innocenci XI -que es troba a la Capella Sant Sebastià de la basílica vaticana-, a l’altar de la Transfiguració, per deixar el seu lloc al cos de Joan Pau II. Aquest mateix matí, el fèretre del pontífex polonès -que no s’obrirà- es traslladarà davant la tomba de Sant Pere, a les grutes vaticanes. El matí del 1 de maig, es durà davant l’altar de la Confessió de la basílica.

Acabada la cerimònia de beatificació, el Papa i els cardenals concelebrants es dirigiran a l’altar de la Confessió de la basílica i pregaran uns instants davant el cos del nou beat. A partir d’aquesta tarda, les persones que ho desitgin podran venerar les restes de Joan Pau II.

Durant la presentació dels actes per a la beatificació de Joan Pau II, Walter Insero va presentar el nou projecte “sentinelles digitals”, en record de les paraules del pontífex polonès als joves de la Jornada Mundial de la Joventut de 2000 a Roma: “Veig en vosaltres als “sentinelles del matí”.

A través del portal ja conegut “Pope2You” del Consell Pontifici per a les Comunicacions Socials, es podran enviar “postals digitals” amb frases extretes dels discursos de Joan Pau II als joves en diferents idiomes. Podran servir com a targetes d’invitació per animar a tothom assistir a la beatificació. A més, des d’aquest portal es podran seguir totes les celebracions previstes (Vigília, missa de beatificació, missa d’acció de gràcies).

Aquesta iniciativa, realitzada en col·laboració amb Ràdio Vaticà, el Centre Televisiu Vaticà i l’Oficina per a les Comunicacions Socials del Vicariat de Roma, està dirigida per un grup de joves voluntaris de Roma, alguns seminaristes de col·legis presents a la ciutat, que ofereixen la traducció en diversos idiomes i per amics d’altres continents.

 


La beatificació de Joan Pau II serà a Roma el diumenge 1 de maig

El Papa Benet XVI ha firmat el decret de reconeixement de un Miracle atribuït a laintercessió del Venerable Servent de Déu Joan Pau II. Tanmateix ha fixat la data de beatificació, que tindrà lloc al Vaticà el diumenge 1 de maig, II Diumenge de Pasqua i festa de la Divina Misericòrdia. El Sant Pare Joan Pau II va morir en la vigília d’aquesta festa litúrgica de l’any 2005.

Benet XVI beatificarà Joan Pau II el proper 1 de maig

-CIUTAT DEL VATICÀ, 14 GEN 2011 (VIS).- Benet XVI presidirà el proper 1 de maig, al Vaticà, II Diumenge de Pasqua de la Divina Misericòrdia, el ritu de beatificació de Joan Pau II

En una nota informativa de la Congregació per les Causes dels Sants s’afirma que “avui, 14 de gener, durant l’audiència concedida al cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants, el Papa ha autoritzat a aquest dicasteri a promulgar el Decret sobre el miracle atribuït a la intercessió del Venerable Servent de Déu Joan Pau II (Karol Wojtyla). Aquest acte posa fi al procés que precedeix el ritu de beatificació.

“Com se sap, la causa, per dispensa pontifícia, va començar abans que transcorreguessin els cinc anys des de la mort del Servent de Déu, exigits per la normativa vigent. Aquesta mesura va ser sol.licitada per la imponent fama de santedat de la qual va gaudir Joan Pau II en la seva vida, en la mort i després de la mort. A part d’això, es van observar en la seva totalitat les disposicions canòniques comunes sobre les causes de beatificació i canonització.

“De juny de 2005 a abril de 2007 van tenir lloc la investigació diocesana principal romana i les rogatorials en diferents diòcesis, sobre la vida, les virtuts i la fama de santedat i de miracles. La validesa jurídica dels processos canònics va ser reconeguda per la Congregació per a les Causes dels Sants amb el Decret del 4 de maig de 2007. El juny de 2009, examinada la “Positio”, nou consultors teòlegs de la Congregació van donar el seu parer positiu sobre l’heroïcitat de les virtuts del Servent de Déu. Al novembre, seguint el procediment habitual, la mateixa “Positio” va ser sotmesa al judici dels cardenals i bisbes de la Congregació per les Causes dels Sants, que es van expressar amb sentència afirmativa.

“El 19 de desembre de 2009, el Papa Benet XVI va autoritzar la promulgació del decret sobre l’heroïcitat de les virtuts.

“En vista de la beatificació del Venerable Servent de Déu, la postulació de la causa va presentar a l’examen de la Congregació per les Causes dels Sants la curació de la “malaltia de Parkinson” de la germana Marie Simon Pierre Normand, religiosa de l’Institut des Petites Soeurs des Maternités Catholiques.

“Com és habitual, les nombroses actes de la investigació canònica, regularment instruïda, juntament amb els detallats exàmens medicolegals, es van sotmetre a l’examen científic de la Consulta Mèdica de la Congregació per les Causes dels Sants, el 21 octubre 2010. Els seus experts, després d’haver estudiat amb l’habitual minuciositat els testimonis processals i tota la documentació, es van expressar a favor que la curació era científicament inexplicable. Els consultors teòlegs, després d’haver revisat les conclusions mèdiques, el 14 desembre 2010 van procedir a la valoració teològica del cas i van reconèixer per unanimitat la unicitat, la antecedents i la invocació coral adreçada al Servent de Déu Joan Pau II, la intercessió havia estat eficaç per a la curació miraculosa.

Finalment, l’11 de gener de 2011, es va celebrar la Sessió Ordinària de cardenals i bisbes de la Congregació per les Causes dels Sants, que va emetre una fallada unànime i afirmatiu, considerant miraculosa la curació de la germana Marie Simon Pierre, pel que fa realitzada per Déu de manera científicament inexplicable, després d’intercedir al Papa Joan Pau II, invocat amb confiança tant per la mateixa persona curada com per molts altres fidels “.

T'interessarà ...