Preparar-se per a la vida en plenitud

Entrevista a Joan Viñas Salas autor del llibre `Com viure amb la malaltia´

En el llibre Com viure amb la malaltia. Des de l’experiència d’un metge malalt cristià (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), el Dr. Joan Viñas, que pateix una malaltia greu, exposa la seva vivència de la fe raonable arrelada a la vida, i de la malaltia que no trenca la felicitat. “Tenir fe, estimar i confiar en Jesús és un tresor del que hem de donar gràcies. Déu ens estima i ens acompanya especialment en els mals moments, en els quals podem fixar-nos en la Creu de Jesús i relativitzar els nostres dolors. Així ens adonem que la mort no és el final, sinó el pas a una vida en plenitud”, afirma.

Per què només quan estem preparats per a la mort ho estem també per a la vida?

L’etapa final de la vida és molt important. Haver madurat, desenganxar-nos del que ens lliga a aquest món ens fa ser més lliures, amb menys por, menys penes, menys nostàlgies. Viure intensament el moment present i gaudir, valorant, les petites coses, i estimant i rebent amor de les persones fa feliç. Gaudir de la part del got de la vida ple i no plorar fixant-nos en la part buida, que no tornarà mai.

Per què el llibre ajuda a malalts i a sans?

Afrontar millor els mals moments ajuda a viure feliç. Cal formació, dedicar-hi temps i fer recessos i cursos. Sense entrenament no es puja una muntanya alta. Està a l’abast de tothom. Al malalt el pot ajudar llegir maneres de portar i encarar la malaltia sense perdre la felicitat. A més, pot ajudar al no creient a trobar un cristianisme proper; a fer el pas de posar la confiança en Jesús.
Com es prepara per a la mort?

Primer, vivint plenament cada dia amb sentit. Tenir un projecte de vida obert als demés, no egoista. Servir a qui ho necessita dona felicitat: reps més del que dones. Desenganxar-se de tot el que tens i que et reté a la terra, ara que has de marxar. No tenir càrregues que dificulten el volar. Ser lliure. Creure, estimar i confiar en el Déu Amor de Jesús dóna sentit a la mort: un traspàs vers un altra dimensió: a una vida en plenitud.

Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical de l’1 de juliol

T'interessarà ...

17 Maig, 2019
La germana teresiana guardonada per la seva trajectòria, aplicant el personalisme de Mounier vinculat amb Santa Teresa en totes les etapes de la seva vida