Pàgina d'inici > Noticies

Ordenacions diaconals

Alfonso Caracuel i Ramon Ollé van ser ordenats diaques de l’Església de Barcelona en una emotiva cerimònia a la Catedral L’Església de Barcelona ja compta amb dos nous diaques: el tinent coronel d’intendència, Mn. Alfonso Caracuel Ayerbe, i el delegat de mitjans de comunicació de l’Arquebisbat de Barcelona, Mn. Ramon Ollé Ribalta. El Cardenal Arquebisbe [...]

Alfonso Caracuel i Ramon Ollé van ser ordenats diaques de l’Església de Barcelona en una emotiva cerimònia a la Catedral

L’Església de Barcelona ja compta amb dos nous diaques: el tinent coronel d’intendència, Mn. Alfonso Caracuel Ayerbe, i el delegat de mitjans de comunicació de l’Arquebisbat de Barcelona, Mn. Ramon Ollé Ribalta. El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, va ordenar-los diaques aquest diumenge, a les 19h, a la Catedral. A la cerimònia d’ordenació van assistir 38 preveres i uns 30 diaques, a més dels familiars i amics dels ordenats.

Vocació diaconal i matrimonial, en harmonia

Després de la litúrgia de la paraula, els elegits es van acostar al bisbe per participar en l’elecció dels candidats en la que el bisbe va preguntar si els escollits són “dignes”. En l’homilia, prèvia al ritu d’ordenació, el Cardenal Sistach va referir-se a la importància del ministeri diaconal:  “El Senyor sempre crida a seguir-lo amb major fidelitat i generositat. Els nostres germans Ramon i Alfonso foren cridats pel Senyor a la vocació matrimonial, com esposos i pares de família. (…) El Senyor els ha cridat per viure la vocació matrimonial i la vocació diaconal amb perfecte harmonia, perquè aquestes vocacions són expressió de la presència amorosa del Senyor en les seves vides”.

Promeses dels escollits

Posteriorment, van tenir lloc la promesa dels escollits i la promesa d’obediència. En la promesa dels escollits, els candidats van expressar el seu compromís davant del bisbe i de tot el poble fidel d’exercir l’ofici de diaca. En la promesa d’obediència, els escollits van prometre respecte i obediència al bisbe i als seus successors. Els candidats es varen prostrar al terra en senyal d’humilitat i pregària, invocant els sants i santes tot demanant per a ells la Gràcia de Déu.

Ritu d’ordenació

Va ser el moment central de l’ordenació. El bisbe va fer la imposició de les mans als dos escollits i, a continuació, es va dir la Pregària d’Ordenació. Gràcies a aquests dos gestos, ambdós candidats van rebre el do de l’Esperit Sant per a l’ofici de diaca.

Un cop ordenats, es va realitzar la imposició de les vestidures. Quatre preveres van ajudar als nous diaques a vestir-se amb l’estola en forma diaconal i la dalmàtica, vestidures pròpies del seu ofici. El Cardenal Sistach, un cop revestits, els va lliurar el llibre de l’Evangeli per tal que el proclamin en les celebracions litúrgiques. Va ser, en aquest moment, quan els altres diaques presents van saludar els nous ordenats.

La cerimònia va prosseguir amb la consagració del pa i el vi. Un cop administrada la comunió, els nous diaques van dedicar unes paraules d’agraïment a tots els presents i el Cardenal Sistach va saludar els familiars més propers de Mn. Caracuel i Mn. Ollé. 

T'interessarà ...