Pàgina d'inici > Noticies > Sínode de la Família

Nou qüestionari sobre la família per als fidels

El Vaticà publica el ‘Lineamenta’ per a la segona etapa ordinària del Sínode de la Família, que estarà dedicada a “La vocació i la missió de la família en l’Església i en el món contemporani”

Amb gairebé un any d’antelació, i com ja es va fer per a la primera part del Sínode de la Família, la Santa Seu ha fet públic un document amb les preguntes que les conferències episcopals i els bisbes de cada diòcesi hauran de respondre a partir de les conclusions dels seus fidels. Amb totes les respostes obtingudes, que s’han de comunicar a la secretaria del Sínode abans del proper 15 d’abril, es prepararà la Instrumentum Laboris de la segona etapa, el document que servirà per als debats de la reunió dels bisbes que tindrà lloc del 4 al 25 d’octubre de 2015 sota el títol “La vocació i la missió de la família en l’Església i en el món contemporani”. Amb aquest document de preguntes, s’insta a que es “faci de tot perquè no es comenci des de zero i s’assumeixi el camí ja posat en marxa pel Sínode extraordinari de bisbes”.

Aquest qüestionari, compost per 46 preguntes, està basat en la Relatio Synodi de la primera fase del Sínode i té per objectiu comprovar si la descripció de la realitat de la família present en les conclusions de la primera fase es correspon amb allò que es detecta en l’Església i en la societat d’avui, analitzant els aspectes que manquen però que es poden integrar en els debats. Tanmateix, les preguntes que se’n formulen es basen en tres parts: l’escolta (el context i el desafiament de la família), la mirada en Crist (l’Evangeli de la família) i la comparació (prospectiva pastoral).

L’escolta activa

En aquesta primera part, el Vaticà aposta per conèixer el context sociocultural, la rellevància de la vida afectiva i els desafiaments per a la pastoral. Amb preguntes com ‘Què es pot fer per sostenir i reforçar la família creient, fidel al vincle?’, s’intenta facilitar el degut realisme a les reflexions dels episcopats, evitant que les seves aportacions s’hagin fet seguint merament l’aplicació pastoral de la doctrina.

La mirada de Crist

L’Evangeli de la família exigeix ser anunciat en el món amb alegria i esperança renovades, girant constantment la mirada cap a Jesús. En aquest apartat, més extens que l’anterior, s’analitza la pedagogia divina i la indissolubilitat del matrimoni com a família dissenyada per Déu.

També es posa de relleu el terme “família ferida”, referit als divorciats i separats, per preguntar “Com ajudar a entendre que ningú és exclòs de la misericòrdia de Déu i com exprimir aquesta veritat en l’acció pastoral de l’Església vers la família, en particular dels ferits i fràgils?”. En la mirada de Crist també estan presents les “diferents formes d’unió” sobre les que es pregunta què es pot fer perquè la parella trobi el valor i la confiança per arribar a la plenitud del matrimoni cristià.

La comparació

Es tracta del punt central –i més extens- d’aquest qüestionari ja que engloba 23 preguntes basades en l’aprofundiment a nivell diocesà dels punts tractats en la primera fase del Sínode, sobretot d’aquells que més confrontació van generar com l’homosexualitat i les nul·litats matrimonials.

Sota l’epígraf ‘Curar les famílies ferides’, la Santa Seu pregunta: “La pastoral sagramental pel que es refereix als divorciats que s’han tornat a casar necessita aprofundiment, fins i tot avaluant la praxis ortodoxa i tenint en compta la distinció entre situació objectiva de pecat i els seus atenuants. En quines perspectives ens podem moure? Quins són els passos possibles? Quines recomanacions per a obviar les normes d’impediment no degudes o innecessàries?”. També es demana consell sobre “com fer més accessibles i àgils, i possiblement gratuïts, els procediments per al reconeixement de nul·litat matrimonial”.

I sobre els homosexuals es demanda com “evitant cada injusta discriminació, en quin mode es pot atendre a les persones en aquestes situacions a la llum de l’Evangeli? Com proposar-los les exigències de la voluntat de Déu sobre la seva situació?”. Aquest punt central es complementa amb preguntes sobre la formació dels sacerdots en pastoral familiar, el camí de preparació cap al matrimoni, la maternitat o el repte de l’educació de la família en l’evangelització.

 

T'interessarà ...