Pàgina d'inici > Noticies

Nota de premsa final de la CII Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola

L’Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha celebrat la seva CII reunió del 18 al 22 de novembre. L’Assemblea ha elegit el sacerdot Mons D. José María Gil Tamayo com a nou Secretari General i Portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola per al quinquenni 2013-2018 (tota la informació en nota de premsa de [...]

L’Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha celebrat la seva CII reunió del 18 al 22 de novembre. L’Assemblea ha elegit el sacerdot Mons D. José María Gil Tamayo com a nou Secretari General i Portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola per al quinquenni 2013-2018 (tota la informació en nota de premsa de 20 de novembre de 2013).

Han participat en aquesta Plenària els 79 bisbes amb dret a vot: 2 cardenals; 13 arquebisbes més l’Ordinari castrense, 53 diocesans, i 10 auxiliars. Hi han participat per primera vegada a l’Assemblea Mons D. Juan Antonio Menéndez Fernández, bisbe auxiliar d’Oviedo, i Mons D. Ángel Fernández Collado, Bisbe auxiliar de Toledo, que van rebre l’ordenació episcopal el 8 de juny i el 15 de setembre respectivament.

Com és habitual han assistit a la reunió un bon nombre de bisbes emèrits. En aquesta ocasió, han participat també com a convidats: Mons D. Johannes Bündgens, bisbe auxiliar de Aachen, en representació de la Conferència Episcopal Alemanya; Mons D. André Lacrampe, arquebisbe emèrit de Besançon, en representació de la Conferència Episcopal Francesa; Mons D. Manuel Da Silva Rodrigues, Ordinari Militar electe, en representació de la Conferència Episcopal Portuguesa; Mons D. Arrigo Miglio, Arquebisbe de Càller, en representació de la Conferència Episcopal Italiana; Mons D. Joan Matogo Oyana, Bisbe de Bata, en representació de la Conferència Episcopal de Guinea Equatorial.

Discurs inaugural del Cardenal Rouco Varela i salutació del Nunci

L’Assemblea es va inaugurar el dilluns 18 de novembre amb el discurs del President de la Conferència Episocopal, Cardenal Antonio María Rouco Varela, qui va començar plantejant un examen de consciència en concloure l’Any de la Fe: “l’objectiu plantejat per a l’Any de la fe no ha de ser donat per ja arribat quan arribem al final d’aquest temps de reflexió i de celebració especial de la fe catòlica. L’Any de la fe només complirà els seus objectius si ens ha ajudat a tots a despertar la nostra consciència sobre la magnitud del repte plantejat per la crisi de la fe en tantes persones, una crisi que ens afecta també a nosaltres -pastors, consagrats i laics- quan vivim immersos en la «mundanitat espiritual», segons denuncia sovint el papa Francesc, proposant la necessitat d’una «conversió pastoral».

El Cardenal Rouco es va referir després a les realitzacions del Pla Pastoral, amb dos fets particularment rellevants: la Beatificació de 522 màrtirs del segle XX a Espanya, que va tenir lloc el passat 13 d’octubre a Tarragona, i la publicació del Catecisme “Testimonis del Senyor “, que veurà la llum en els propers mesos.

Finalment, el president de la CEE va fer una anàlisi sobre el moment actual de la nostra societat i les seves implicacions morals, en el qual va voler fer una menció al poble filipí, que ha patit recentment un greu desastre natural, ia les víctimes del terrorisme a Espanya. A més, amb especial atenció, es va referir a les relacions Església-Estat, a la crisi econòmica i a la gran tasca que l’Església està fent, ajudant des de la gratuïtat a les persones que més ho necessiten, a la preocupació pel present i el futur del matrimoni i de la família, perquà la unió fraterna entre tots els ciutadans d’Espanya pogués trencar-se, i per la situació que pateixen tantes persones perseguides al món a causa de la seva fe, en particular els cristians sirians.

Per la seva banda, el Nunci Apostòlic a Espanya, Mons D. Renzo Fratini, ha recordat que el Papa “parla de renovar la manera de viure com a deixebles de Crist als cristians, i de renovar les actituds concretes dels pastors. Per a això, el punt focal i concret al qual dirigeix ​​la nostra atenció és la manera com Déu es va revelar en la història. Aquesta manera és la proximitat i la trobada. La nova evangelització passa, d’aquesta manera, per l’esforç de crear consciència de pertinença i comunió eclesial, fent deixebles missioners, anunciadors de Crist en tots els ambients, utilitzant així el terme perifèria en sentit amplíssim: en sentit de necessitat, de contingència, ja sigui espiritual, moral o social. En una paraula: els pobres”.

Afers econòmics

L’Assemblea Plenària ha aprovat els balanços i liquidació pressupostària de l’any 2013, els criteris de constitució i distribució del Fons Comú Interdiocesà per a l’any 2014 i els pressupostos de la CEE i dels organismes que en depenen.

Documents i textos

Els bisbes han aprovat unes Normes bàsiques per a la formació dels diaques permanents a les diòcesis espanyoles, presentat per la Comissió Episcopal del Clergat. Es tracta d’una actualització de les normes bàsiques que van ser aprovades el gener de 2000, per un sexenni, i que calia renovar, tenint en compte els suggeriments donats per la Congregació per a l’Educació catòlica.

La Plenària ha aprovat també el Reglament sobre les fundacions canòniques docents per ampliar-lo a les sociosanitàries, assistencials i altres, i la constitució en la Conferència Episcopal Espanyola d’un únic Consell de Fundacions per a totes.

Passen a la propera Assemblea la traducció a l’espanyol d’unes especials Lletanies del nostre Senyor Jesucrist, Sacerdot i Víctima, i del Santíssim Sagrament, la Traducció d’una modificació en el Ritual del Baptisme, i la petició que l’advocació de Santa Maria de la Mercè torni a figurar en el Calendari Litúrgic Espanyol.

Altres temes de l’ordre del dia

L’ordre del dia s’ha completat amb diversos assumptes de seguiment i amb el repàs a les activitats de les diferents Comissions Episcopals.

Dimarts 19, a les 12.35 h va tenir lloc la concelebració eucarística, prevista en cadascuna de les Assemblees Plenàries. En aquesta ocasió ha estat presidida per Mons D. Manuel Ureña Pastor, que celebra les seves noces de plata episcopals i els seus 40 anys d’ordenació sacerdotal.

Dilluns 18, en acabar la sessió de la tarda, va aprofitar es va reunir la Comissió assessora del Fons de Nova Evangelització i el dimecres dia 20 va tenir lloc la primera reunió de la Junta Episcopal per al V Centenari del Naixement de Santa Teresa.

Aprovació Fundacions i nomenaments

L’Assemblea Plenària ha aprovat l’erecció canònica de la Fundació educativa del Sud “Sant Tomàs d’Aquino” i ha aprovat també els seus Estatuts.

La Comissió Permanent, reunida el dimarts 19, amb el tema central en l’ordre del dia de l’elecció de candidats per al càrrec de Secretari General de la CEE, va aprofitar per fer els següents nomenaments:

A propòsit de la Comissió Episcopal d’Apostolat Seglar:

Rvd. Sr Àngel Beltrán Velasco, sacerdot de la diòcesi d’Almeria, com Consiliari Nacional del “Moviment Familiar Cristià (MFC)”.

Sra Mª Luisa González Benito, laica de l’arxidiòcesi de Madrid, com a Presidenta Nacional de la “Federació Nacional Nostra Senyora Salus Infirmorum” (reelecció).

T'interessarà ...