Pàgina d'inici > Noticies > Església de Barcelona

Ministeri del Lectorat

El divendres 15 de maig, a la parròquia de la Mare de Déu de la Pau de Barcelona, ​​van rebre el ministeri de lectorat Ignasi Miranda, Joaquim Sabater i Carles de Riba

Divendres passat, 15 de maig, el Sr. Bisbe Sebastià Taltavull va presidir la celebració de l’eucaristia a la qual es va conferir el ministeri de lector a Ignasi Miranda, Joaquim Sabater i Carles de Riba. La formació necessària pel diaconat té prèviament el ministeri del lectorat que prepara els candidats no solament en la lectura de les sagrades escriptures en les celebracions litúrgiques, sinó que compromet el candidat a ser entenedor de la Paraula de Déu i aprendre a compartir-la amb els altres.

En la celebració, el Bisbe Taltavull va animar els nous lectors a meditar les lectures cada dia perquè les seves futures predicacions transmetin amb més força i transparència el missatge salvífic de Jesús. Un missatge que no només han de predicar i proclamar amb paraules sinó amb la vida, com estan fent fins ara a les seves parròquies: Ignasi Miranda a la parròquia de Santa Cecília de Barcelona, ​​Joaquim Sabater a Santa Maria de Badalona i Carles de Riba de la parròquia Mare de Déu de la Pau de Barcelona, ​​parròquia que va acollir la celebració.

T'interessarà ...