L’Osservatore Romano publica un article del cardenal de Barcelona sobre Gaudí

'L’Evangelii gaudium i Antoni Guadí, Un ecologista ante litteram'. Amb aquest títol el diari del Vaticà va publicar el passat 13 de febrer un llarg article del cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach.

En ell, el cardenal, desenvolupa un paral·lelisme entre el document programàtic del papa Francesc i el pensament de Gaudí, sobretot en la sensibilitat ecològica i en la visió positiva de les coses creades.

Referint-se al desig del Papa que l’Església sigui “una Església pobra i per als pobres”, l’article del cardenal Martínez Sistach a l’Osservatore Romano subratlla que Gaudí volia que la Sagrada Família fos anomenada “la catedral dels pobres” i tenia un gran sentit social en la relació amb els obrers, que el portà a construir unes escoles per als fills dels paletes i per als infants del que aleshores era el barri anomenat del “Poblet”, situat a les afores de la ciutat.

L’article fa una especial referència al desig de l’arquitecte que tot a la Sagrada Família portés els visitants cap a la lloança de Déu i, en aquest sentit, el cardenal Martínez Sistach, presenta Gaudi com un precursor de les intuïcions i  reformes litúrgiques del Vaticà II, sobretot posant l’espai dels temples al servei de la comunitat del poble fidel, dissenyant uns espaids i cercant de superar els obstacles que podem dificultar la visibilitat de les cerimònies sagrades.

L’article també recorda el pensament ecològic de Gaudí, que integra tota la creació mineral, vegetal i animal al seu temple, per fer-ne un gran “Càntic de les criatures” en pedra, digne de ser equiparat al poètic cant que amb aquest nom va compondre sant Francesc d’Assís al final de la seva vida.

L’article acaba recordant dos fets: que el Sant Pare té en preparació una carta encíclica sobre la defensa del medi ambient i de la creació i que Gaudí té ja introduït a Roma el procés de beatificació i expressa el desig que l’any 2026, any del centenari de la mort de Gaudí, pugui completar-se la construcció de la gran basílica de la Sagrada Família.     

Pots llegir l’article sencer en italià

T'interessarà ...

22 Maig, 2019
El reportatge de cristians perseguits exposa la greu situació de la llibertat religiosa al món