Pàgina d'inici > Noticies > Església de Barcelona

L'himne de l'Akathistos a Barcelona

Una pregària composta al segle V a l'església per entendre com la maternitat de Maria troba continuïtat i desenvolupament en el Ministeri Pascual

La parròquia de Ntra. Senyora de Núria  va acollir el primer res de la Gran Pregària Ecumènica a la Verge Maria amb l’himne de l’Akathistos coincidint amb el cinquè divendres de quaresma. Es tracta d’una antiga pregària de l’Ésglésia oriental que té un gran contingut espiritual i dogmàtic i ajuda a entendre, tot pregant, com la maternitat de Maria troba continuïtat i acompliment en el Ministeri Pascual.

Dos preveres i dos diaques de la diòcesi de Barcelona van ser els encarregats de conduir l’Akathistos,un himne compost al segle V a l’església de ritu bizantí ortodox i catòlic. L’església bizantina ha venerat sempre aquest himne en grans ocasions històriques com a cant d’acció de gràcies a Déu i a la Theotokos. L’himne es compon de vint-i-quatre poemes. Els dotze primers van lligats a la successió històrica-litúrgica de les escenes d’infància del cercle de Nadal, mentre que  els dotze restants tracten les propostes de les veritats marianes professades des de molt antic. Així, la lex orandi es conjuga amb la lex credendi, la història amb la fe en una meravellosa unitat.     

T'interessarà ...