Pàgina d'inici > Noticies > Església de Barcelona

L’Editorial Claret publica una nova col·lecció conjuntament amb l’URC

«Alegreu-vos...» és una carta circular que la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica ha adreçat als membres d’aquests diversos Instituts i Congregacions com a preparació de l’any 2015

El primer títol publicat en aquesta nova col·lecció URC és «Alegreu-vos…», la carta del papa Francesc adreçada als consagrats i consagrades, i a les comunitats  cristianes en general amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada.

La Carta recull diversos missatges del papa Francesc adreçats als cristians en general i als consagrats i consagrades amb motiu de diverses trobades i esdeveniments. Els religiosos i religioses, però també les comunitats cristianes, poden trobar un bon estímul per a viure a fons la «joia de l’Evangeli», però també una forta interpel·lació per a renovar la seva vida, rescatar-la de la mundanitat, la consciència aïllada i l’autoreferencialitat, per centrar-la en Crist i, des d’ell, ser testimonis de fraternitat i «anar envers els qui esperen la Paraula de consolació, inclinant-nos amb amor matern i esperit patern envers els pobres i els febles». Els invita a ser homes i dones audaços, de frontera, profetes, capaços de «desvetllar el món».

Tal i com comenta el P. Màxim Muñoz, claretià i President de l’URC: «Amb aquest llibret reprenem la col·lecció «CEVRE», ara amb el nom d’«URC», que és fruit de la col·laboració entre l’Editorial Claret i la Unió de Religiosos de Catalunya. Hi anirem publicant diversos documents, testimonis i materials que ajudin els religiosos i religioses i a les comunitats cristianes en general, a viure els apassionants reptes que l’Esperit ens proposa en els temps que vivim, començant per l’Any de la Vida Consagrada».

T'interessarà ...