Pàgina d'inici > Noticies

Lectures de les Misses de Nadal

Missa de la nit Lectura primera Ens ha estat donat un fill Lectura del llibre del profeta Isaïes Salm responsorial Avui ens ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor Lectura segona S’ha manifestat l’amor de Déu, que vol salvar tots els homes Lectura de la carta de sant Pau a Titus Evangeli [...]

Missa de la nit

Lectura primera Ens ha estat donat un fill

Lectura del llibre del profeta Isaïes

Salm responsorial

Avui ens ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor

Lectura segona S’ha manifestat l’amor de Déu, que vol salvar tots els homes

Lectura de la carta de sant Pau a Titus

Evangeli Avui us ha nascut un salvador

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc


Missa del dia

Lectura primera D’un cap a l’altre de la terra veuran la salvació del nostre Déu

Lectura del llibre del profeta Isaïes

Salm responsorial

D’un cap a l’altre de la terra, tothom ha vist la salvació del nostre Déu

Lectura segona Déu ens ha parlat en la persona del Fill

Lectura de la carta als cristians hebreus

Evangeli El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

T'interessarà ...