Pàgina d'inici > Noticies > Església de Barcelona

La majoria dels ciutadans valoren positivament la tasca de l’Església

L’Església és valorada positivament per la seva tasca social i l’escalf moral que ofereix. També es demana una major esforç en que comuniqui bé la seva tasca i el seu missatge constatant que sovint la premsa ens en fets problemàtics

La Fundació Carmen de Noriega ha presentat un estudi sobre la pràctica religiso i la imatge pública de l’Esglesia. Les dades, basades en una enquesta de 1.200 persones, recullem que es considerap positiva l’acctiació de l’Esglesia i es reconeix que sonvint els mitjants de comunicació no reflexteixen adecuadament el que fa l’insitució eclesial a favor de la societat.

La tasca de l’Església està molt ben valorada per la gran majoria dels entrevistats, 6 de cada 10 considera que les aportacions a la cultura (63%, l’assistència als més desafavorits per la crisi (62%) i que estalvia costos a l’Estat (41%) fent la seva tasca social. Prop d’un (48%) dels enquestats creu que l’Església és fonamental per la conservació del patrimoni artístic i cultural del pais.

Altrament , des de un punt de vista espiritual, es valora molt positivament (44%) que el missatge de l’Església ajuda a viure més moralment i que i que ofereix un espai espiritual (51%).

També els enquestats opinen que els mitjans de comunicació social no reflecteixen correctament la realitat de l’Església, així ho opinen un (64%) dels entrevistats. Fixar-se en temes estereotipats i negatius sols ser la causa adjudicada per aquesta actuació. També hi ha un espai per l’auto crítica on un (48%) dels enquestats manifesten que és la pròpia Església la que no te prou cura en comunicar el seu missatge i la seva tasca, espiritual, social, educativa.

 

 

T'interessarà ...