La Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu estrena web

L’objectiu és que sigui un espai virtual de referència per donar a conèixer la seva activitat i la seva forma d’atendre a totes les persones

La Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu (FAD-SJD), de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu Província d’Aragó-Sant Rafael, ha estrenat un espai web amb l’objectiu que “sigui l’espai virtual de referència per donar a conèixer la seva activitat i, sobretot, la seva forma d’atendre persones de qualsevol edat que es trobin en situació de pèrdua d’autonomia, dependència, discapacitat o amb problemes de salut mental”, segons ha explicat el centre. El web incorpora testimonis d’usuaris i cuidadors d’aquest servei, que es basa en “l’atenció domiciliària, la formació i la inserció laboral”.

Què es la FAD?

La Fundació d’Atenció a la Dependència (FAD-SJD) és una entitat sociosanitària, sense ànim de lucre, vinculada a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, amb l’objectiu d’oferir atenció domiciliària a persones de qualsevol edat que estiguin en situació de pèrdua d’autonomia, dependència, discapacitat i/o problemes de salut mental.

Model d’atenció

El model d’atenció de la FAD-SJD és un model d’atenció centrat en la persona i té com objectiu fonamental donar suport a les necessitats essencials que pugui tenir derivades de pèrdues d’autonomia/dependència o discapacitats i segons les prioritats expressades per la pròpia persona a atendre i la seva família.

Qui s’ocupa de l’atenció?

Aquest model es basa en la intervenció de dos professionals rellevants: la infermera és la professional que lidera i coordina el procés. Des d’un primer moment gestiona el cas, parla amb la persona, la família i el cuidador/a seleccionat. Després trobem el cuidador, que és el professional que es vincularà al domicili i durà a terme les activitats del Pla d’Atenció Personalitzat.

T'interessarà ...

17 Maig, 2019
La germana teresiana guardonada per la seva trajectòria, aplicant el personalisme de Mounier vinculat amb Santa Teresa en totes les etapes de la seva vida