Pàgina d'inici > Noticies > Joventut

La FJM, pont entre la fe i la cultura

L’entitat atorgarà beques d’almenys 6.000 euros per contribuir a formar futurs intel•lectuals cristians arrelats en la fe eclesial

La Fundació Joan Maragall vol suscitar vocacions de joves cristians que vulguin treballar en el camp del diàleg entre la fe cristiana i qualsevol dels àmbits de la cultura (tant en el camp de les ciències experimentals com en el de les ciències socials o de les humanitats) i ajudar-los a formar-se intel·lectualment. Per a aconseguir-ho, l’entitat pretén dotar amb mínim 6.000€ de beca. Les sol·licituds hauran de ser presentades en català abans de, 22 de maig a la secrearia de la FJM.

Documentació necessària per accedir-hi

Els candidats hauran de presentar un pla de treball, que pot consistir en un procés de formació en un centre universitari o un projecte d’estudi. Haurà de ser avalat per un professor universitari que en el cas de concessió de l’ajut en farà el seguiment, juntament amb el tutor designat per la Fundació. El pla de treball especificarà els objectius, el lloc, la periodització i els mitjans per dur-lo a terme.

S’ha d’adjuntar un currículum vitae, eventualment l’acceptació del centre universitari escollit i qualsevol altra documentació que el candidat consideri d’interès, així com el nom d’alguna persona que en pugui donar referències. El comitè avaluador podrà convocar-lo per a una entrevista. Tota la documentació ha de ser presentada per triplicat.

Condicions imprescindibles

Els candidats hauran de ser residents en un territori de parla catalana, tenir preferiblement menys de trenta anys i posseir un títol universitari. Durant el període de gaudi de l’ajut, hauran d’assistir a les trobades periòdiques de formació a què seran convocats. Abans del primer d’octubre del 2015, els beneficiaris hauran de presentar una memòria final acceptada pel professor avalador, on es farà menció de l’ajut de la Fundació. La resolució es farà pública no més tard del 26 de juny.

T'interessarà ...