Pàgina d'inici > Noticies > Església de Barcelona

La Direcció General d’Afers Religiosos actualitza la Guia per al respecte a la pluralitat religiosa en l’àmbit hospitalari

La Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions Institucionals i el Departament de Salut renoven la guia i n’amplien els continguts al conjunt de l’àmbit sanitari

El desembre de l’any 2005 es va publicar la Guia per al respecte a la pluralitat religiosa en l’àmbit hospitalari, amb la voluntat d’oferir una eina que perseguia dos objectius principals. En primer lloc, facilitar informació als professionals sanitaris sobre possibles demandes que les persones ingressades en un centre hospitalari poden realitzar per raó de les seves creences religioses. En segon lloc, la Guia volia posar en relleu la importància que té per a totes les persones el fet que es respectin les creences religioses i les conviccions.

Nou anys després de la publicació de la Guia, s’ha considerat convenient actualitzar-la per tal d’adaptar-la als nous temps i ampliar-ne els continguts i l’àmbit d’incidència. La nova versió de la Guia transcendeix l’àmbit estrictament hospitalari i es dirigeix al conjunt de l’àmbit sanitari. En aquest sentit, ofereix informació que pot ser útil també als professionals que treballen als centres d’atenció primària, per exemple.

A més, la Guia incorpora referències d’algunes bones pràctiques detectades, així com un apartat de recursos consultables, per tal que els lectors puguin ampliar la informació d’acord amb les seves necessitats. L’actualització que s’està enllestint és fruit d’un grup de treball que incorpora tant personal sanitari i del Departament de Salut com personal de la Direcció General d’Afers Religiosos i persones expertes en diversitat religiosa.

T'interessarà ...