Pàgina d'inici > Noticies

La crisi no pot amb els fidels

L’augment dels donatius i llegats passen de 2.186.562 € (2011) a 3.478.786 € (2012) L’arquebisbat presenta un balanç positiu de 8.594 euros Els bens de la Conferència Episcopla Espanyola es classifiquen en tres grans grups: El Patrimoni de la Conferencia, el Fons amb els Fins Propis i el Fons Comú Interdiocesà. ¿Quina funció té el Fons Comú [...]

L’augment dels donatius i llegats passen de 2.186.562 € (2011) a 3.478.786 € (2012)

L’arquebisbat presenta un balanç positiu de 8.594 euros

Els bens de la Conferència Episcopla Espanyola es classifiquen en tres grans grups: El Patrimoni de la Conferencia, el Fons amb els Fins Propis i el Fons Comú Interdiocesà.

¿Quina funció té el Fons Comú Interdiocesà?

Aquesta institució està ordenada al compliment de les finalitats establertes en el cànon 1274 del Codi de Dret Canònic i en base al cànon 1275. Està constituït per aquells béns, valors, drets i qualsevol aportació lliurada a l’Església a Espanya o a la Conferència Episcopal espanyola per al sosteniment i activitats de les diòcesis, d’altres entitats dependents de l’Església, o de la mateixa Conferència Episcopal o per atendre les necessitats generals de l’Església a Espanya, la distribució ha de ser determinada per la pròpia Conferència Episcopal.

Com es finança?

Bàsicament, el “fons comú interdiocesà” està integrat per: 1) Les aportacions de les diòcesis, fidels, etcètera, per a una intercomunicació dels béns entre totes les diòcesis espanyoles. 2) La dotació econòmica, rebuda de l’Estat espanyol.

En el primer cas, els fidels realitzen els ingressos per diferents vies com col·lectes, donatius llegats o herències. La subscripció periòdica també es considera un sistema d’aportació cabdal en el sosteniment de l’església, ja que l’estabilitat que proporciona tenir uns ingressos mensuals fixes permeten una administració dels pressupostos més eficaç.

Pel que fa a l’assignació tributaria, sistema que consisteix en marcar la casella de l’Església catòlica en la seva Declaració de la Renda, donant així un 0,7% dels seus impostos sense cost addicional, la xifra va arribar l’any 2010 a un 35’71% del total de les declaracions, aportant un 22% del total dels recursos de la diòcesis.

El cas de l’arquebisbat de Barcelona

Els recursos econòmics administrats per la Delegació Diocesana d’Economia, corresponents a l’activitat de l’Arquebisbat de Barcelona i les seves delegacions durant l’any 2012, van ser de 17.370.699 euros en concepte d’ingressos i de 17.362.105 euros pel que fa a les despeses. En conseqüència, durant l’exercici 2012 el resultat fou positiu en 8.594 euros. Durant el transcurs de 2012 cal destacar els següents aspectes:

1. Pel que fa als ingressos ordinaris, l’augment dels donatius i llegats, que passen de 2.186.562 € (2011) a 3.478.786 € (2012), mentre que disminueixen les subvencions i aportacions de la Conferència Episcopal Espanyola.

2. Quant a les despeses ordinàries, augmenten en 816.360 €, passant de 15.124.172 € (2011) a 15.940.532 € (2012). La causa d’aquest increment són, principalment, els ajuts a parròquies, que van créixer en 777.776 euros.

0,7% cuota integra. No hi ha cap assignació via pressupostos generals.


T'interessarà ...