Jornades de reflexió sobre la Violència Familiar i Conjugal

Tres entitats cristianes que treballen en l’àmbit de l’acolliment a les persones i de la salut mental: la  Fundació Vidal i Barraquer, la delegació de Pastoral Familiar de l’Arquebisbat de Barcelona i Càritas promouen les Jornades de Reflexió sobre la Violència a casaque s’han realitzats a Barcelona els passatsdijous, 17 i 24 de febrer i [...]

Tres entitats cristianes que treballen en l’àmbit de l’acolliment a les persones i de la salut mental: la  Fundació Vidal i Barraquer, la delegació de Pastoral Familiar de l’Arquebisbat de Barcelona i Càritas promouen les Jornades de Reflexió sobre la Violència a casaque s’han realitzats a Barcelona els passatsdijous, 17 i 24 de febrer i 3 de marçalCentre d’Estudis Pastorals.

Les tensions i conflictes derivats de la convivència i de la defensa dels legítims interessos personals no sempre es canalitzen a través del diàleg. La violència física o moral, les humiliacions, el menyspreu, les pressions psicològiques poden aparèixer i instal·lar-se en la dinàmica de les relacions de parella i familiars, sovint amb conseqüències molt greus o irreparables per als qui majoritàriament les pateixen: la dona i els infants. Però són només els casos més dramàtics els que la societat arriba a conèixer. Els altres solen quedar ocults en el context familiar o com a molt són coneguts, o intuïts, per l’entorn més immediat.

El contacte amb la societat europea on la dona té un nivell més alt de llibertat fa que en determinades situacions dones procedents d’altres països reivindiquin i facin valdre els seus drets. Això pot ser causa de  nous conflictes familiars, en un altre context, impensables. Però cap sector social o cultural no està exclòs d’aquesta violència silenciosa, i silenciada.

[Delegació de Pastoral Familiar]

Els mitjans de comunicació informen constantment sobre la violència de Gènere, –en cercles més especialitzats prefereixen parlar de violència familiar–. Per aquest motiu va semblar que des d’instàncies eclesials s’havia de fer alguna acció de denúncia, de defensa, principalment del col·lectiu femení, el més  perjudicat i indefens.

La Delegació Diocesana de Pastoral Familiar va convocar a la Fundació Vidal i Barraquer, que té un servei d’ajuda psicològica per a dones maltractades, i a Càrites Diocesana, que a través dels serveis socials, atén, orienta i ofereix recursos a les dones maltractades, a organitzar unes jornades per aprofundir en les causes, saber dels recursos socials al servei de les dones maltractades i de la possibilitat d’una acció pastoral.

La Dra. Montserrat Davins, psicòloga i responsable de la unitat UNADOM (unitat d’ajut psicològic de dones maltractades) va parlar de la psicologia i del procés de pèrdua d’autoestima de la dona que, si no denuncia, cau fàcilment en una subjecció a la persona maltractadora, o en un procés autodestructiu. Per altra banda el maltractador acostuma a tenir un perfil d’inseguretat personal, tenir dificultat de comunicació, d’immaduresa, ser incapaç d’establir vincles profunds amb els altres i també manipulador de la realitat.

Les dones silencien les situacions de violència física o psíquica per inseguretat, por a ser abandonades, manca de recursos econòmics, manca de consciència dels seus drets, tenir sentiments de culpa i de respecte humà, així com tenir por a perdre els fills amb les conseqüents represàlies.

L’ajut i els recursos socials per a les persones que pateixen violència va ser exposada per Maria Moreu i Josep Bastús, responsables dels programes d’Infància i Família de Càritas Diocesana de Barcelona, que ofereix un servei no tan sols de diagnòstic sinó de llocs d’acollida i de protecció, tant per a les dones com per als seus fills, per acompanyar-les en el procés vers una plena reinserció social.

Finalment el Dr. Gaspar Mora, professor de Moral de la Facultat de Teologia de Barcelona, va parlar sobre la possibilitat d’una pastoral a favor de les persones maltractades i dels maltractadors.

Va aprofundir en el sentit exacte de la llei del talió “Ull per ull, dent per dent” com a pas d’una mentalitat venjativa a una de més justa, que exclou la venjança, i que té el complement sorprenent del manament del Senyor que demana fins i tot estimar els enemics.

La paraula de Jesús és profètica, però cal concretar-la de manera sapiencial. Cal saber concretar i descobrir l’esperit del missatge en les concretes situacions complexes de la vida, vers la construcció d’una societat que ha de fer justícia.

Per això cal allunyar el castigador, maltractador, el que fa el mal. A la vegada cal promocionar els valors de fraternitat, amor, justícia, veritat, pau. Cal treballar per a que en el món hi hagi una actitud de servei als altres.

L’Església, a la vegada, presenta el matrimoni com a lloc d’amor. Intenta promoure l’autèntic amor conjugal, aquell que es posa al servei de l’altra, al bé de l’altra, que troba en el perdó i comprensió una oposició a la violència.

Què fer amb les víctimes de la violència? Acompanyar-les, ajudar-les, recolzar-les, animar-les a que aprenguin a estimar amb dignitat. Emprar tot els mitjans jurídics a l’abast per a que puguin retrobar la seguretat i dignitat que necessiten. Cal que es trobin acompanyades, que no se sentin soles en aquest camí de reconstrucció personal.

Mn. Manuel Claret

Delegat Diocesà de Pastoral Familiar

T'ha agradat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...