Pàgina d'inici > Noticies

Inauguració de curs a l’Institut de Teologia Espiritual de Barcelona

Mons. Sebastià Taltavull, en representació del Cardenal Sistach, va presidir l’acte d’inauguració El bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, pronuncià la lliçó inaugural sobre “Any de la Fe. Accents, aportacions, reptes” “El gran repte que ens deixa la celebració de l’Any de la Fe és l’aventura apassionant de la nova evangelització”, va dir el bisbe [...]

Mons. Sebastià Taltavull, en representació del Cardenal Sistach, va presidir l’acte d’inauguració

El bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, pronuncià la lliçó inaugural sobre “Any de la Fe. Accents, aportacions, reptes”

“El gran repte que ens deixa la celebració de l’Any de la Fe és l’aventura apassionant de la nova evangelització”, va dir el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, que va pronunciar la lliçó inaugural del nou curs, en un acte celebrat el dia 25 de novembre, a les 19 hores, a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona.

Presidí l’acte, en representació del cardenal arquebisbe de Barcelona, el bisbe auxiliar de l’Arquebisbat, Mons. Sebastià Taltavull, que excusà l’absència del Dr. Martínez Sistach, que tenia en aquella hora un altre compromís pastoral. També van assistir a l’acte el director de l’Institut de Teologia Espiritual, Dr. Pere Montagut, el director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, Dr. Jaume González Padrós i el Dr. Antoni Pujals, vicari de la Delegació de Catalunya de la Prelatura de la Santa Creu i Opus Dei.

Conferència inaugural

Mons. Romà Casanova pronuncià la lliçó inaugural del curs sobre el tema següent. “Any de la Fe. Accents, aportacions, reptes”. El bisbe de Vic va fer una anàlisi de les motivacions que varen portar a Benet XVI a convocar un Any de la Fe a tota l’Església, els 50 anys de l’inici del Concili Vaticà II i els 20 anys de la publicació del Catecisme de l’Església Catòlica, que ha estat qualificat com el Catecisme del Vaticà II.

Va indicar que els fruits d’una celebració com aquesta “no són fàcilment mensurables” i en va detallar els objectius del Sant Pare, centrats en una fe viva, confessada, celebrada i viscuda i en un esforç per donar una resposta a la profunda crisi que afecta moltes persones de tot el món.

Va indicar la iniciativa de Pau VI, que l’any 1967, poc després del final del Concili Vaticà II, també va convocar un Any de la Fe, en ocasió del XIX de Sant Pere i Sant Pau i va remarcar que cal acollir la fe sobretot com un do de Déu, viscut en el si de l’Església. Analitzà amb detall les orientacions donades per Benet XVI en l’exhortació apostòlica La porta de la fe i pel Papa Francesc en la seva primera encíclica titulada La llum de la fe, remarcant la importància de confessar la fe i de professar el Credo en comunió i sense apartar-se de la Tradició apostòlica. I va cloure la seva exposició evocant la figura de la Mare de Déu com a model de la fe i del seguiment de Jesucrist i dirigint-se als presents amb aquestes paraules: “Feliços vosaltres, que creieu en Jesús en el si de l’Església catòlica”.

Paraules de cloenda del bisbe Taltavull

Mons. Sebastià Taltavull va cloure l’acte donant les gràcies al Sr. Bisbe de Vic per la seva molt documentada exposició i remarcant que havia recordat tots els aspectes essencials i les dimensions de la fe cristiana. També va indicar que precisament l’endemà es feia pública l’exhortació del Papa Francesc que porta com a títol “Evangelii gaudium”, és a dir, la joia de l’Evangeli. “Acaba l’Any de la Fe, però no l’obligació de continuar aprofundint-la seguint les orientacions que ens planteja el Papa Francesc en aquest document i essent en el món d’avui testimonis d’una fe confessada, celebrada, viscuda i testimoniada”. I en nom del Sr. Cardenal Arquebisbe declarà inaugurat el curs 20013-2014 a l’Institut de Teologia Espiritual.

L’acte es va cloure amb el cant del Crec en un Déu, el símbol de la fe, per tots els assistents.

T'interessarà ...