Pàgina d'inici > Noticies > Església de Barcelona

I tu, ja tens clar a qui votaràs?

La Delegació de Pastoral Obrera proposa una reflexió cristiana per al temps d’eleccions basada en la cerca del bé comú i de la dignitat personal

Tota la ciutadania està cridada a les urnes aquest diumenge però, com sempre, encara hi ha molts indecisos, pendents dels últims actes de campanya dels partits polítics o de les últimes declaracions dels líders polítics. Per tal d’ajudar en el discerniment electoral, la Delegació de Pastoral Obrera ha publicat una proposta de reflexió cristiana entorn el dret a vot i a la necessitat de ser persones polítiques que busquin el bé de tots. Així doncs, amb els textos sobre la Doctrina Social de l’Església que el fulletó proposa llegir abans d’anar a votar, els feligresos podran valorar amb sentit crític les diferents propostes polítiques.

Buscar el bé comú

El discerniment ha de tenir molt en compte “els crits profunds de la societat i les situacions contràries al Projecte de Déu: les que s’allunyen de l’Evangeli i els principis ètics derivats de la dignitat de la persona i del bé comú”. Una condició imprescindible de cara a l’elecció és cercar el bé comú perquè és aquí on la comunitat política “troba la seva justificació plena i el seu sentit, dels quals es deriva la seva legitimitat primigènia i pròpia”.

Com un ciutadà més, el cristià té el mateix dret i deure de votar però ho ha de fer promovent aquest bé comú ja que, com diu l’encíclica Gaudium et spes, “l’Església alava i estima la tasca dels qui, al servei de l’home, es consagren al bé de la cosa pública i accepten les càrregues d’aquest ofici”. Tanmateix, el cristià pot expressar-se en diversos compromisos polítics sempre que estiguin en coherència amb “els criteris d’actuació implicats en la fe”.

El dret i el deure de la participació

La política no és una activitat destinada només a uns quants. Tots els cristians han de tenir consciència de la vocació particular i pròpia que tenen en la comunitat política per tal de donar exemple de sentit de responsabilitat a la resta de la ciutadania. Però no poden “abdicar” de la seva participació en aquest àmbit. El seu deure és, al cap i a la fi, “actuar en favor d’un ordre just en la societat” i fer-ho en primera persona, testificant aquells valors humans i evangèlics relacionats amb la pròpia activitat política com són “la llibertat i la justícia, la solidaritat, la dedicació lleial i desinteressada al bé comú, el senzill estil de vida, l’amor preferencial pels pobres i els últims”. Forces criteris per tenir en compte abans d’anar a votar aquest proper 24 de maig.

T'interessarà ...