Pàgina d'inici > Noticies

Famílies, la cita de Milà amb Benet XVI

A Milà hi haurà un esdeveniment molt important per a les famílies. Del 30 de maig al 3 de juny s’hi celebrarà la VII Trobada Mundial de les Famílies que organitza el Pontifici Consell per a la Família. El Sant Pare Benet XVI hi participarà. Famílies de tot el món es reuniran aquells dies a [...]

A Milà hi haurà un esdeveniment molt important per a les famílies. Del 30 de maig al 3 de juny s’hi celebrarà la VII Trobada Mundial de les Famílies que organitza el Pontifici Consell per a la Família. El Sant Pare Benet XVI hi participarà.

Famílies de tot el món es reuniran aquells dies a Milà convocades pel Sant Pare per tractar una temàtica molt actual i vital: “La família, el treball i la festa”. És ben cert que el treball i la festa tenen molta relació amb la vida de la família i que hi ha una sèrie de problemes que té plantejada avui la família que obeeixen a la realitat actual del treball i de la festa.

El treball està al servei de la persona i de la família. El treball permet obtenir els mitjans econòmics que les persones i les famílies necessiten per viure i satisfer les seves necessitats materials, culturals i socials. Tots coneixem les disharmonies entre família i treball pel que respecta als horaris de treball dels seus membres i com això incideix molt negativament en què els membres de la família es puguin trobar i conviure degudament pel bé de tots.

Però avui l’atur ha arribat al nostre país a un nombre alarmant de persones amb les greus conseqüències per a les persones i les famílies. Respecte dels fills joves, l’atur ha arribat a un 50%. Això planteja gravíssims problemes per a la vida i realització de les famílies i tots coneixem i sofrim les greus conseqüències.

La relació entre el bé i l’harmonia de la família i la festa és òbvia. La família necessita moments sovintejats en els quals es trobin junts tots els seus membres per mantenir i intensificar la comunitat de vida i d’amor que cal que tot matrimoni i tota família assoleixi. La festa és també perquè la família aplegada celebri el dia del Senyor amb la celebració de la fe i el descans. Aquí hi té molta importància el preservar i mantenir la festa del diumenge que a Europa especialment forma part de les nostres arrels cristianes i que configura la nostra identitat. Els horaris comercials incideixen fortament, també, en la vida de les famílies.

El Concili Vaticà II, celebrat a Roma ara fa cinquanta anys, ens ha dit que el bé i la realització de les persones, de la societat i de l’Església estan directament relacionats amb la salut de les famílies. Amb el bé i la realització de la família ens hi juguem molt.

És molt interessant participar aquests dies -del 30 de maig a 3 de juny- a la VII Trobada Mundial de les Famílies, a Milà. Us invito, estimades famílies, a participar-hi si us és possible, i a seguir a través de la nostra Delegació Diocesana de Pastoral Familiar de Barcelona els treballs, les reflexions, les conclusions i les orientacions que oferirà el Sant Pare Benet XVI a les famílies de tot el món. Si podeu assistir-hi, ens hi trobarem i compartirem el riquíssim ambient familiar que entre tots crearem.

Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona

T'interessarà ...