Pàgina d'inici > Noticies

És que Crist està dividit?

El 18 de gener s’engega la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que enguany s’inaugurarà amb una eucaristia presidida pel Cardenal Sistach i amb la participació de representants de les diverses confessions cristianes Vivim actualment en un país marcat per la diversitat de les opcions polítiques, dels plantejaments econòmics i de la no [...]

El 18 de gener s’engega la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que enguany s’inaugurarà amb una eucaristia presidida pel Cardenal Sistach i amb la participació de representants de les diverses confessions cristianes

Vivim actualment en un país marcat per la diversitat de les opcions polítiques, dels plantejaments econòmics i de la no unanimitat en l’expressió de la fe cristiana. Fins i tot, dins del mateix catolicisme, apareixen diversos plantejaments i algunes actituds que no sempre són testimoni clar de què és la mateixa fe la que informa el culte i la vida dels catòlics. És en aquestes coordenades que apareix, amb una gravetat i una seriositat molt clares, la pregunta que aquest any és el lema de la Setmana Universal de Pregària per la Unitat dels Cristians: “És que Crist està dividit?”.

Amb aquest lema, extret de les cartes de Sant Pau als cristians de Corint, ens invita a adonar-nos que, a Església, no vivim aïllats o confrontats els uns amb els altres, ans invitats a reconèixer la nostra interconnexió amb tots els qui invoquen el nom del Senyor. Per aquest motiu, les activitats i les eines proposades per a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, organitzada per la Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de Religions Interreligiones, pretenen descobrir i fer patent que “som un poble ‘cridat’: “cridat per ser sant”, no aïllat per ell mateix, ans “juntament amb tothom que, onsevulla que sigui, invoca el nom de nostre Senyor Jesucrist, Senyor de tots, d’ells i nostre”.

Activitats a la diòcesi de Barcelona

La Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians s’inaugurarà, el 18 de gener, amb una celebració eucarística a la Catedral (20h) presidida pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, i amb la participació de representants de les diverses confessions cristianes.

També els joves tindran oportunitat de participar en aquesta Setmana de pregàries, gràcies a l’Escola de pregària del proper 23 de gener (20h) a l’Església de Santa Anna. La Delegació de Pastoral de Joventut, juntament amb la Delegació diocesana d’Ecumenisme i relacions Interreligioses, ha organitzat una pregària conjunta amb joves de les diverses tradicions cristianes.

T'interessarà ...