Pàgina d'inici > Noticies

En signar a favor de l’Església, què se’n destina exactament?

La quantitat que en destinen els contribuents suposa un 25% dels recursos de l’Església Quan es fa la declaració de la renda, si es decideix signar la casella a favor de l’Església, poden sorgir preguntes com, quina quantitat suposa marcar-hi la creu? O, de quina manera influeix en els recursos de la comunitat eclesial? Des [...]

La quantitat que en destinen els contribuents suposa un 25% dels recursos de l’Església

Quan es fa la declaració de la renda, si es decideix signar la casella a favor de l’Església, poden sorgir preguntes com, quina quantitat suposa marcar-hi la creu? O, de quina manera influeix en els recursos de la comunitat eclesial? Des de l’1 de gener del 2007,  quan es va posar en vigor l’actual sistema econòmic, l’Església rep únicament el que resulta de l’assignació voluntària dels fidels.

Actual sistema econòmic

A partir de la implantació de l’actual sistema econòmic, l’Església va deixar de rebre una dotació directa de l’Estat i el coeficient es va incrementar al 0,7%, amb el que va passar a rebre només l’assignació voluntària dels contribuents, concretament el 0,7% dels impostos que envien  a l’Estat.

D’altra banda, la institució eclesial va renunciar a l’exempció de l’IVA vigent en algunes operacions, cosa que ha suposat una despesa afegida des de la implantació del nou sistema d’uns 30 milions d’euros.

Fons de finançament

La quantitat que obté l’Església dels contribuents que manifesten el desig que aquest percentatge dels seus impostos es destini a la institució eclesial cobreix el 25% del seu pressupost. A més d’aquest quantitat que se’n rep dels contribuents, destaquen altre fonts de finançament.

La font principal sorgeix gràcies a les aportacions directes que fan els fidels durant l’any, a partir de col·lectes, donacions, llegats, herències, … les quals en el conjunt d’Espanya representen el 50% dels recursos econòmics de l’Església. D’altra banda, el rendiment del patrimoni eclesiàstic, en constant conservació i rehabilitació, suposa un 5%. El 20% restant del pressupost de l’Església prové d’altres fonts, com els ingressos per la realització d’algunes activitats econòmiques i les subvencions a través de convocatòries públiques, entre d’altres.

T'interessarà ...