Pàgina d'inici > Noticies > Església de Barcelona

Els Deu Manaments des del cinema per a l'actualitat

Mn. Xavier Morlans i Mn. Peio Sánchez posen en practica un taller per a donar a conèixer una proposta renovada del cristianisme i el primer anunci a través d'un nou genere comunicatiu- multimèdia

Cinema, música i breus monòlegs. Aquesta és la dinàmica del taller que s’ha dut a terme a l’escola dels Jesuïtes del Clot i a diverses parròquies de la Diòcesi. Es tracta d’un taller anomenat “Misericòrdia: el secret dels 10 manaments”, que vol ser una proposta renovada sobre com comunicar el “primer anunci”.

Cinema i reflexió

El format com es presenta l’activitat ha donat a conèixer un nou genere “comunicatiu i multimèdia”, on hi ha un discurs continuat que es combina amb seqüències i comentaris cinematogràfics per poder aplicar-los a la vida.

Comença amb una introducció musical inicial de les bandes sonores més reconegudes que s’encarreguen de contextualitzar aquest taller en el món del cinema. A continuació, pren la paraula Mn. Xavier Morlans, professor de teologia i un de les artífexs que condueix l’activitat i presenta cada un dels Deu Manaments. Després d’un breu discurs aproximant cada un d’aquests en l’actualitat, s’acompanya amb el clip d’una pel·lícula relacionada.

L’expert en cinema espiritual, MnPeio Sanchez, analitza cada clip i el connecta els personatges i la situació amb la base de les deu normes ètiques que hi trobem en general a la societat, i que s’expliquen els dos mossens des de religió. Així, durant el taller es reprodueixen escenes de pel·lícules com ara El Senyor dels Anells, Els Miserables, El fill de la núvia entre altres relacionades amb el dia a dia de la societat, destacant els valors i les sensibilitats que ens caracteritzen les persones .

Public no eclesial

L’activitat va dirigida a, mares i educadors de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, amb l’objectiu és què obtinguin noves maneres de com comunicar la proposta del cristianisme a aquells interessats a descobrir-la. Precisament, tal com explica MnPeio Sánchez “un dels punts forts, és que va dirigit a persones fora de l’àmbit eclesial, disposades a conèixer aquest primer anunci que proposa el cristianisme”. És, segons explica Mn. Morlans, una passa més cap a aquesta “Església en sortida” què demana el Papa Frances. 

Un dels objectius respecte a aquest taller és que els mateixos espectadors puguin aplicar aquest sistema a les seves parròquies, i d’aquesta manera crear una xarxa basada en aquesta nova dinàmica de mostrar la proposta que el cristianisme presenta amb els Deu Manaments.

T'interessarà ...