El Vaticà aprova la traducció en català, euskera i gallec de la formula sacramental de consagració del vi.

El cardenal Robert Sarah, prefecte de la Congregació per el culte diví i la disciplina dels sagraments, ha enviat amb data de 3 març al cardenal Ricardo Blázquez, president de la Conferència Episcopal Espanyola el decret que confirma la traducció de la formula sacramental de la consagració de vi a la Missa en català, gallec [...]

El cardenal Robert Sarah, prefecte de la Congregació per el culte diví i la disciplina dels sagraments, ha enviat amb data de 3 març al cardenal Ricardo Blázquez, president de la Conferència Episcopal Espanyola el decret que confirma la traducció de la formula sacramental de la consagració de vi a la Missa en català, gallec i euskera.

Català:
“Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva Sang, la Sang de l’alian a nova i eterna vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu aixo, que és el meu memorial.”

Euskera:
“Hartzazue eta edan guztiok honetatik: Hau nire Odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren Odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko lena. Egizue hau nire oroigarri.”

Gallec:
“Tomade e bebede todos del, pois este é o cáliz do meu Sangue, o Sangue da alianza nova e eterna, que se vai verter por vós e por moitos para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de min.”

El decret, com és habitual publicat en llatí, té data de 3 de març memòria del sants Emèrit i Celdoni, màrtirs a la Hispania Tarraconense vers el segle IV. L’aprovació d’aquest decret coincideix amb  l’inici d’us de la Tercera edició del Missal en castellà aquest proper primer diumenge de quaresma, 5 de març de 2017.

T'interessarà ...

17 Maig, 2019
La germana teresiana guardonada per la seva trajectòria, aplicant el personalisme de Mounier vinculat amb Santa Teresa en totes les etapes de la seva vida