Pàgina d'inici > Noticies > Església de Barcelona

El dia abans de la seva Passió

Entrar a l’Eucaristia per la porta de l’amor i del servei

Aquest és el nom que rep aquest dia en els llibres litúrgics. Això vol dir que, si alguna referència ens ha de guiar, sobretot avui, és la de la passió de Crist, que té el seu punt culminant en la seva mort en creu.

Ara, la segona aliança de Déu, la que faria amb tots els pobles (tots els pobles, tots, aquesta és la gran novetat que Jesús ens va fer conèixer en nom del Pare del cel), havia de ser segellada amb la sang del seu Fill: aquest seria el nostre Anyell pasqual. Jesús havia de ser el nostre Anyell pasqual, immolat per la redempció del món, pel naixement d’un món nou, d’una nova creació, d’una nova humanitat.

Entrar a l’Eucaristia per la porta de l’amor i del servei. De fet, Joan ens fa entrar a l’Eucaristia per la porta de l’amor i del servei als germans. Així com Jesús s’havia abaixat fins als peus dels deixebles, també s’abaixaria (davallaria seria millor aquí) fins al més profund dels seus cors en donar-se com a nodriment per enfortir aquests mateixos deixebles a fi que l’estimessin a ell amb total fidelitat i estimessin els germans tal com, fins arribar a la mesura de l’amor amb què Crist ens ha estimat.

Quan el jorn comença a decaure, ens adrecem a l’església. Hi anem amb una mica més de respecte que els altres dies i, fins i tot, amb un cert temor vessant del cor, perquè som conscients que ens disposem a deixar-nos embolcallar dels misteris de la gràcia, dels fets amb què Crist ens va guanyar la nostra redempció. L’església sembla més plena que altres dies…

Després, tornarem a casa més admirats que silenciosos. ¿Quina altra cosa podem fer davant l’Eucaristia del Dijous Sant?

A casa, sopem a corre-cuita i, com si ens haguéssim deixat alguna cosa a l’església, hi tornem per escoltar o per llegir el que Jesús va dir als deixebles la nit del Dijous Sant, al llevant de taula del Sant Sopar i abans de sortir cap a l’Hort de les Oliveres (Evangeli de Joan, cap. 14 a 17).

T'interessarà ...