Pàgina d'inici > Noticies

Diada del Domund 2011

[Delegació de Missions] La missió “Ad Gentes” es refereix a l’activitat de l’església entre pobles, grups humans, contextos socioculturals, on Crist i el seu evangeli no són coneguts o falten comunitats cristianes prou madures. Acull més d’un terç dels fidels de l’Església Catòlica. Depenen de Propagació de la Fe. Les Missions no demanen només ajuda, [...]

[Delegació de Missions]

La missió “Ad Gentes” es refereix a l’activitat de l’església entre pobles, grups humans, contextos socioculturals, on Crist i el seu evangeli no són coneguts o falten comunitats cristianes prou madures. Acull més d’un terç dels fidels de l’Església Catòlica. Depenen de Propagació de la Fe.

Les Missions no demanen només ajuda, sinó compartir la pregària i l’anunci, però també compartir la caritat envers els pobres dels territoris de missió.

Entre evangelització i promoció humana (desenvolupament i alliberament) hi ha efectivament llaços molt forts. Pau VI a l’encíclica “Evangelii Nuntiandi” va aclarir la relació entre l’anunci de Crist i la promoció de la persona en la societat. El testimoni de la caritat de Crist mitjançant obres de justícia, pau i desenvolupament, forma part de l’evangelització, perquè a Jesucrist, que ens estima, l’interessa l’home sencer.

Aquesta  atenció a les necessitats socials, de vegades, és l’únic camí evangelitzador, fent  present l’amor de Déu per als més pobres i necessitats; quan la llibertat religiosa està conculcada amb prohibicions i persecucions, i la presència pública de l’Església queda reduïda exclusivament a les seves activitats caritatives.

T'interessarà ...