Pàgina d'inici > Noticies

Comunicat dels Bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona

[Província Eclesiàstica de Barcelona] La Santa Seu ratifica els acords dels Bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona sobre la divisió de béns La Congregació per als Bisbes ha ratificat els acords entre l’arxidiòcesi de Barcelona, la diòcesi de Terrassa i la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, que formen la Província Eclesiàstica de Barcelona, [...]

[Província Eclesiàstica de Barcelona]

La Santa Seu ratifica els acords dels Bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona sobre la divisió de béns

La Congregació per als Bisbes ha ratificat els acords entre l’arxidiòcesi de Barcelona, la diòcesi de Terrassa i la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, que formen la Província Eclesiàstica de Barcelona, sobre el repartiment dels béns amb motiu de la divisió de l’arxidiòcesi de Barcelona.

Les esmentades noves diòcesis foren creades sense que hi hagués cap estudi preparatori sobre la divisió dels béns de l’arxidiòcesi de Barcelona.

La Santa Seu envià uns principis d’obligat compliment per a la divisió dels béns mobles i immobles de l’antiga arxidiòcesi de Barcelona. Els esmentats principis establien que el repartiment dels béns mobles s’havia de fer proporcionalment al nombre d’habitants de cada diòcesi en el moment de la partició (56’85% Barcelona, 24’04% Terrassa i 19’11% Sant Feliu de Llobregat). Pels béns immobles aquells principis normatius aconsellaven que cada diòcesi tingués aquells béns que es trobaven en el seu respectiu territori.

Per tal que les dues noves diòcesis rebessin més béns immobles que els que tenien en el propi territori, es demanà a la Congregació per als Bisbes que modifiqués aquells principis normatius pel que fa a la divisió dels béns immobles i que aquesta divisió es pogués fer proporcionalment al nombre d’habitants de cadascuna de les tres diòcesis. La Congregació per als Bisbes va aprovar aquesta petició.       

Fins a l’any 2006 no es va disposar de l’inventari de tots els béns immobles. Per aquesta raó la Comissió Tècnica nomenada pel Sr. Nunci no pogué abordar de manera efectiva la divisió fins a aquesta data. La Comissió Tècnica treballà intensament fins a arribar a elaborar una proposta. Posteriorment, aquesta proposta fou estudiada i aprovada pels Srs. Bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona i enviada pel Sr. Cardenal Arquebisbe Metropolità de Barcelona a la Congregació per als Bisbes. Aquesta Congregació ha ratificat l’acord dels Srs. Bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona.

La Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol continuarà estant al servei dels capellans dels tres bisbats.

La Congregació per als Bisbes també ha determinat que els béns propietat del Seminari Conciliar de l’arxidiòcesi de Barcelona en el moment de la divisió es reparteixin entre les tres diòcesis segons el nombre d’habitants.

Barcelona, 19 d’abril de 2012

T'interessarà ...