Pàgina d'inici > Noticies

Comunicat de la reunió n.197 de la Conferència Episcopal Tarraconense

[Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya] Els dies 18, 19 i 20 de gener de 2011 ha tingut lloc la reunió n. 197 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a la Casa d’Espiritualitat “Maria Immaculada”, de Tiana. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots [...]

[Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya]

Els dies 18, 19 i 20 de gener de 2011 ha tingut lloc la reunió n. 197 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a la Casa d’Espiritualitat “Maria Immaculada”, de Tiana. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots els seus membres.

1.- En començar, després de la pregària inicial, Mons. Pujol ha saludat els bisbes i ha donat la benvinguda al nou bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell i Gomà, i ha tingut un record agraït per Mons. Jaume Traserra i Cunillera, bisbe emèrit de la mateixa diòcesi, pels seus molts anys de servei a la CET. Mons. Novell ha agraït l’acollida dels seus germans bisbes i la participació en la seva ordenació episcopal, tot posant-se al servei del treball pastoral conjunt de les diòcesis de Catalunya.

2.- Tots els bisbes han agraït novament al Sant Pare Benet XVI la seva visita apostòlica a Barcelona per dedicar la basílica de la Sagrada Família i l’Obra Benèfico-Social del Nen Déu, i especialment el seu missatge encoratjador, la seva crida a posar Déu al centre de les nostres vides i a viure la fe amb joia, testimoniant-la amb la caritat ardent sobretot envers els més necessitats. Així mateix, els bisbes han expressat la seva felicitació al Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, per la seva labor pastoral a l’arxidiòcesi, que ha culminat amb la preparació i realització de la visita del Sant Pare.

Nota dels bisbes de la CET en relació a la visita del Papa, feta pública el 14 del proppassat mes de novembre.

3.- Mons. Pujol ha agraït també al Sant Pare que hagi decidit la pròxima beatificació del Servent de Déu, el Papa Joan Pau II. Els bisbes animen els fidels a participar, si els és possible, en aquesta beatificació, el diumenge 1 de maig, a Roma i pròximament s’anunciarà les maneres de poder pelegrinar a Roma per a assistir-hi.

4.- Mons. Pujol, en nom dels bisbes, ha felicitat el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, pel recent doctorat honoris causa que li ha estat conferit a la Pontifícia Universitat Catòlica Mare i Mestra, de Santiago de los Caballeros a la República Dominicana. El Sr. Cardenal ha agraït cordialment la felicitació.

5.- Sobre l’assumpte de les obres d’art en litigi entre les Diòcesis de Lleida i Barbastre-Montsó, tots els Bisbes de Catalunya, reconeixent la complexitat de la qüestió, que en aquests moments es troba sota la jurisdicció dels tribunals civils, manifesten que és la comunió eclesial entre els deixebles de Crist el bé més gran a preservar i a cultivar i, per tant, demanen que es puguin complir les decisions emanades de la Santa Seu sobre aquests béns eclesiàstics.

És per això que donen suport al que els Bisbes de Lleida i de Barbastre-Montsó han signat per al bé de la comunió entre les seves Esglésies germanes, amb estrets lligams més que centenaris. I demanen que la solució acordada que es pugui trobar, respecti sempre l’ús compartit d’un patrimoni religiós i cultural nascut per a la lloança de Déu i la catequesi dels fidels, i permeti que sigui posat al servei de tothom.

6.- Amb motiu del 30è aniversari de la creació de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), els bisbes han donat gràcies a Déu pel do de la vida religiosa a les nostres diòcesis i han encoratjat els religiosos i religioses a viure, en comunió amb tota l’Església, el seu carisma propi amb fidelitat al seguiment del Crist.

Missatge dels Bisbes de Catalunya amb motiu del 30è aniversari de la URC

7.- Mons. Pardo, bisbe de Girona i delegat de la CET per a la pastoral de joventut, ha presentat els membres de la Comissió Permanent del Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), Marisa Jiménez, de Tarragona, secretària general del SIJ, Mn. Carles Muñiz, delegat diocesà de joventut de Sant Feliu de Llobregat, el Sr. Lluís Plana, delegat diocesà de joventut d’Urgell i Mn. Antoni Roman, delegat diocesà de joventut de Barcelona, els quals han presentat als bisbes el programa d’actuacions previstes a les diòcesis catalanes i a Madrid, amb motiu de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) amb el Sant Pare Benet XVI, que tindrà lloc a Madrid a mitjans del pròxim mes d’agost.

La Sra. Jiménez ha informat que més de 60.000 joves, procedents de diverses diòcesis d’Europa i d’Amèrica, arribaran a les deu diòcesis catalanes, a Andorra i a Mallorca, a partir de l’11 d’agost,  on seran acollits en parròquies, escoles i famílies i participaran en diversos actes i trobades d’intercanvi. Es preveu també un acte conjunt, a Barcelona, el dissabte 13 d’agost.

A partir del 15 d’agost, tant els joves arribats de fora com els grups organitzats aquí marxaran a Madrid, on es desenvoluparan les activitats de la JMJ, que culminaran amb l’arribada del Papa Benet XVI el dijous 18 d’agost, el Via Crucis pels carrers de Madrid el divendres 19, la vetlla de pregària, a Cuatro Vientos, el dissabte 20 i l’Eucaristia presidida pel Papa el diumenge 21 d’agost, en la qual participaran joves de tot el món.

Els bisbes han repassat amb detall tota la proposta del SIJ, han animat els seus membres a seguir treballant per l’èxit d’aquesta JMJ i animen tots els joves de les diòcesis catalanes a participar-hi. Per a inscriure’s i per a tenir tota la informació adient, els interessats poden accedir al web del SIJ (http://www.jovesij.com/), o al seu blog (http://www.marcats.blogspot.com/).

8.- També en l’àmbit de la pastoral de joventut, els bisbes han estudiat i aprovat el procés de constitució del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC), que ajudarà a coordinar, en l’àmbit de les diòcesis catalanes, tot el treball pastoral que s’està fent en els centres d’esplai i a les colònies d’estiu per a l’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves.

9.- A proposta de Mons. Piris, bisbe de Lleida i president de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social de la Conferència Episcopal Espanyola, els bisbes de la CET, els dies 18 i 19 de gener, han participat en un Curs de comunicació que els ha estat ofert per la Fundació Carmen de Noriega i en què han estat ponents els professors José Luis Restán, Borja Ezcurra i Gustavo Entrala.

Els objectius del curs han estat estudiar la imatge que es transmet de l’Església en els mitjans de comunicació, aprofundir en el coneixement de les principals pautes a seguir en la comunicació en el mitjà radiofònic i en el televisiu, coneixement de les oportunitats que presenta la xarxa per a la comunicació eclesial, especialment en les xarxes socials, com Facebook, Twitter i Tuenti, i analitzar les propostes i solucions per a millorar la gestió informativa de les crisis.

Els bisbes, que han estat acompanyats per alguns dels seus vicaris generals i episcopals i pel director del Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS), han treballat amb els ponents tota la temàtica comunicativa per millorar aquesta dimensió tan important de l’activitat pastoral de l’Església.

10.- Mons. Vives ha presentat als bisbes el Balanç econòmic de l’any 2010 i el Pressupost de l’any 2011 del Fons Comú Interdiocesà. Els bisbes els han estudiat i els han aprovat.

11.- Mons. Vives distribueix als bisbes el llibre Da Raimondo Lullo a Nicola Eimeric. Storia di una falsificazione testuale e dottrinale, editat a Roma el 2010, a cura de Sara Muzzi, per la Pontifícia Universitat Antonianum, on es demostren les falsedats de l’inquisidor Nicolau Eimeric sobre les obres lul·lianes; això facilitarà que es remoguin els obstacles per al procés de canonització del beat Ramon Llull. Els bisbes s’alegren d’aquesta important aportació, en la qual ha tingut una gran contribució l’erudit Dr. Josep Perarnau, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya.

12.- Finalment, Mons. Vives ha invitat els bisbes a participar en la celebració de la beatificació de la Venerable Mare Anna Maria Janer i Anglarill, fundadora de l’Institut de la Sagrada Familia d’Urgell, la qual tindrà lloc la pròxima tardo a la Seu d’Urgell.

Tiana, 20 de gener de 2011

T'interessarà ...