Pàgina d'inici > Noticies > Església de Barcelona

Campanya IRPF 2015: Ajudar el doble no costa res

Des de l’1 de gener de 2015, els donatius realitzats desgravaran més en la declaració de la renta si es col·labora com a particular (IRPF), o en l’Impost sobre Societats (IS) si es col·labora com empresa

La solidaritat representa el compromís amb els demés i la satisfacció de contribuir a millorar la vida de moltes persones. Des de l’1 de gener de 2015, els donatius realitzats desgravaran més en la declaració de la renta si es col·labora com a particular (IRPF), o en l’Impost sobre Societats (IS) si col·labores com empresa.

El passat mes de novembre es va aprovar la reforma fiscal que estableix les deduccions per donatius realitzats. Aquesta reforma es tradueix en beneficis que afecten molt positivament a la quantitat que es desgravaria en la declaració de la renda.

Aquesta nova normativa propiciarà tres canvis significatius. En primer lloc, aquest any, els primers 150€ donats tindran un 50% de desgravació i un 75% el 2016, enfront del 25% d’anys anteriors. Un altra diferència es produirà en aquelles persones que a partir dels 150 euros, hagin col·laborat o col·laborin 3 anys consecutius per major o igual valor, veient reconeguda la seva fidelitat amb una deducció del 32’5% al 2015 i del 35% a partir del 2016. Finalment, augmentaran en general, els percentatges de deducció en l’IRPF per les quantitats donades esporàdicament (27’5% el 2015 i el 30% el 2016)

Assignació fiscal de l’1,4% de l’IRPF

Aquestes noves reformes generen alguns dubtes entre els ciutadans. En tot cas, cal assenyalar que aquest any es poden marcar les dues caselles conjuntament. Fins ara només es podia escollir una d’elles, generant el 0,7%, mentre que ara amb la opció doble es pot destinar l’1’4%.

I sense cap cost personal, ja que és d’elecció pròpia la destinació de l’1’4% dels impostos que corresponen a cada persona. En el cas de no marcar la casella, Hisenda destinarà l’import corresponent a altres partides dels pressupostos generals de l’Estat.

Per què marcar les dues caselles?

Amb l’elecció doble es col·labora a destinar un  percentatge dels teus impostos a col·laborar amb l’Església, sempre implicada amb les necessitats de tota la feligresia. Per altra banda, amb la casella de Fins Socials, un percentatge dels impostos personals es destina a projectes socials de l’entorn i dels països més desfavorits. 

Cal remarcar que Càritas percep fons de les caselles d’Església Catòlica i de Fins Socials, ja que la institució és part essencial de l’Església Catòlica i, a més, com a organització social, rep fons de la casella de Fins Socials per tirar endavant tots els seus projectes d’ajut.

 

T'interessarà ...