Butlla de proclamació basilical del temple de la Sagrada Família

Benedictus, Papa, decimus sextus, ad perpetuam rei memoriam. Templum Dei et Christifidelium communitatis Barcinone aedificatum… et reliqua. Benet, Papa, setzè, perquè se’n guardi memoria per sempre.   Temple de Déu i de la comunitat cristiana: així cal contemplar el temple edificat a Barcelona en honor de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep, aquella [...]

Benedictus, Papa, decimus sextus, ad perpetuam rei memoriam.

Templum Dei et Christifidelium communitatis Barcinone aedificatum… et reliqua.

Benet, Papa, setzè,

perquè se’n guardi memoria per sempre.

 

Temple de Déu i de la comunitat cristiana: així cal contemplar el temple edificat a Barcelona en honor de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep, aquella família des del si de la qual Nostre Senyor va consagrar la vida domèstica amb inefables virtuts i, per mitjà d’ella, va voler donar-nos, perquè els imitéssim, els més insignes exemples d’entranyes de misericòrdia, de benignitat, d’humilitat, de modèstia, de paciència i dels vincles que provenen de la caritat, a fi que fonamentéssim les nostres pròpies famílies en la seva gràcia i la seva pau.

Per això, ja des del seu  moment fundacional, (aquest temple) es va aixecar com un signe de la perfecta relació de l’art del temps present amb la fe i la Litúrgia, i també com una genuïna imatge de la mateixa Santa Església, que és present i és pelegrina en aquest món. Aquest temple, per la seva bellesa i pel seu eximi esplendor, pot, amb tota veritat, rebre el nom d’edificació de Déu. I és ben cert que Nostre Senyor es va voler comparar amb una pedra d’aquesta edificació, ja que ell és la pedra rebutjada pels constructors i converida, no obstant això, en la pedra angular. Ell és el sòlid fonament sobre qual l’Església troba, gràcies al savi arquitecte, fermesa i cohesió. Igualment, aquesta edificació pot ser anomenada temple sant, és a dir, pot rebre el nom d’aquell temple que, prefigurat en els santuaris fets de pedra, és lloat pels Sants Pares i la Litúrgia, plena d’encert, identifica amb la Ciutat Santa, la Nova Jerusalem, que nosaltres, com a pedres vives, ja anem edificant en aquesta terra.

És per això que, quan el nostre venerable germà Lluís, Cardenal de la Santa Església Romana, Martínez Sistach, Arquebisbe Metropolità de Barcelona, en nom propi i també del seu clergat i dels seus fidels, amb lletres trameses el dia catorze del mes de juliol d’aquest mateix any, va demanar que enaltíssim aquest temple amb el títol i la dignitat de Basílica Menor, Nós, amb el desig de donar testimoni de la nostra personal benvolença, vam creure que bé calia complaure de bon grat les súpliques d’un pastor tan sol·lícit.

Ratificant, doncs, pel que fa a aquest assumpte, tot el que ha dut a terme  la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, que ha actuat d’acord amb les facultats que Nós li hem concedit, el mateix dia que, enmig de la joia de tot el poble, hem dedicat amb ritu solemne aquest temple digníssim, amb la nostra plena potestat apostólica i per mitjà d’aquestes lletres, embellim a perpetuïtat amb el títol i la dignitat de Basílica Menor aquest temple, que, a la ciutat de Barcelona, ha estat dedicat a Déu en honor de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep. Aquest títol comporta tot el que de fet li es propi jurídicament, així com les concessions litúrgiques que, tal com és adient, li pertoquen, comptant, de fet, que s’hagi observat el que cal que s’observi segons el Decret De titulo Basilicae Minoris (Sobre el títol de Basílica Menor), fet públic el dia 9 del mes de Novembre de 1989. Que això, que és una cosa bona, sigui motiu de joia i dels millors auguris per a tots els ciutadans de Barcelona, molt estimats pels Romans Pontífexs que ens han precedit, així com per Nós mateix. Finalment, volem que aquestes Lletres tinguin validesa ara i en el futur, sense que res obsti en contra. Donat a Barcelona i segellat  amb  l’anell del pescador, el dia 7 de Novembre de 2010, any sisè del nostre Pontificat.

 

Signat: Benedictus, papa, XVI. Signatura acompanyada amb el segell papal, és a dir, amb l’“Anell del Pescador”.

T'interessarà ...

23 Maig, 2019
La Parròquia de Sant Agustí del Raval es tenyeix de vermell per celebrar la festivitat de la patrona dels impossibles amb el bisbe Antoni Vadell
22 Maig, 2019
El reportatge de cristians perseguits exposa la greu situació de la llibertat religiosa al món