Pàgina d'inici > Noticies > Església de Barcelona

Benedicció d'olis i promeses sacerdotals, a la Missa Crismal

Els capellans de l’Arxidiòcesi renoven les seves promeses sacerdotals en la Missa Crismal i aquells que celebren les noces d’or i argent com a preveres i diaques han estat obsequiats pel Cardenal Sistach

La Catedral de Barcelona ha acollit, com cada Dimarts Sant, la Missa Crismal. Les àmfores que contenien els tres olis –el dels malalts, el dels catecúmens i el sant Crisma- reposaven en el cor de la Catedral, mentre els sacerdots diocesans anaven ocupant els seus llocs. La processó d’entrada donava inici a la celebració, que ha estat presidida pel Cardenal Sistach. Els concelebrants principals han estat el bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull, i el bisbe emèrit, Joan Godayol.

Una Església més evangelitzadora

Després de la litúrgia de la paraula, el Cardenal Sistach ha pronunciat la seva homilia, en la que ha explicat el sentit de la celebració. “Aquesta Eucaristia serà també una pregària d’intercessió per a tota l’Església arxidiocesana per tal que sigui més i més evangelitzadora i creixi en nombre i en santedat”, ha dit l’Arquebisbe de Barcelona. I ha afegit: “La nostra vocació missionera i evangelitzadora ha d’inquietar i preocupar les nostres consciències de pastors pel fet que tants germans nostres visquin sense la força, la llum i el consol de l’amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els contingui, sense un horitzó de sentit i de vida”.

Promeses sacerdotals

Els preveres presents han respost, a l’uníson, “ho vull” a les preguntes de renovació de les promeses sacerdotals. Posteriorment, el poble fidel ha pregat pels sacerdots de l’arxidiòcesi i pel Cardenal, perquè sigui fidel a l’ofici apostòlic.

Entre sis diaques han agafat les tres àmfores d’olis i les han traslladat a l’altar. Després de la pregària eucarística, el Cardenal Sistach ha beneït l’oli dels malalts.

Comunió i benedicció dels altres olis

Els dos bisbes assistents han portat la comunió als seus germans del cor de la Catedral. Un cop recitada la post-comunió, el Cardenal Sistach ha beneït l’oli dels catecúmens i ha consagrat el Sant Crisma juntament amb els concelebrants, que han estès la seva mà dreta.

El Cardenal Sistach ha regalat un obsequi als preveres que celebren, al llarg de l’any, les seves noces d’or i d’argent presbiterals i a Mn. Julià Alzaga, que celebra el 25è aniversari com a diaca.

Posteriorment, ja finalitzada la celebració, tots els preveres han sortit en processó fins al Claustre de la Catedral, on els sants olis romandran tota la Setmana Santa perquè els rectors de les parròquies puguin omplir les seves crismeres. Tots els assistents han estat convidats a un dinar de germanor al Seminari Conciliar de Barcelona.

T'interessarà ...