Pàgina d'inici > Noticies > Església de Barcelona

Benedicció d'olis i promeses sacerdotals, a la Missa Crismal

Els capellans de l’Arxidiòcesi van renovar les seves promeses sacerdotals i aquells que celebren les noces d’or i argent com a preveres i diaques van estar obsequiats pel Cardenal Sistach

La Catedral de Barcelona va acollir, com cada Dimarts Sant, la Missa Crismal. Les àmfores que contenien els tres olis –el dels malalts, el dels catecúmens i el sant Crisma- reposaven en el cor de la Catedral, mentre els sacerdots diocesans anaven ocupant els seus llocs. La processó d’entrada donava inici a la celebració, que va estar presidida pel Cardenal Sistach. Entre els concelebrants també s’hi trobava el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull.

Olor a ovella

Després de la litúrgia de la paraula, el Cardenal Sistach va pronunciar la seva homilia, en la que  va voler destacar el paper del ministeri, demanant que estiguin al costat i que acompanyin al poble, fent olor a ovella per servir-los. I va recordar un fragment que sintetitza aquest desig del Papa Francesc.

“Somnio una opció missionera capaç de transformar-ho tot, per tal que els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial es converteixi en una via adequada per a l’evangelització del món actual” (N.27). La clau d’aquest programa és la dinàmica missionera de tota la pastoral diocesana per tal de poder anunciar a tothom Jesús i el seu evangeli”, va citar.

Promeses sacerdotals

Els preveres presents van respondre, a l’uníson, “ho vull”, a les preguntes de renovació de les promeses sacerdotals. Posteriorment, el poble fidel va pregar pels sacerdots de l’arxidiòcesi i pel Cardenal, perquè sigui fidel a l’ofici apostòlic.

Entre sis diaques van agafar les tres àmfores d’olis i les van traslladar a l’altar. Després de la pregària eucarística, el Cardenal Sistach va beneïr l’oli dels malalts.

Comunió i benedicció dels altres olis

Els dos bisbes assistents van portar la comunió als seus germans del cor de la Catedral. Un cop recitada la post-comunió, el Cardenal Sistach va beneïr l’oli dels catecúmens i va consagrar el Sant Crisma juntament amb els concelebrants, que van estendre la seva mà dreta.

El Cardenal Sistach va regalar un obsequi als preveres que celebren, al llarg de l’any, les seves noces d’or i d’argent presbiterals. Pel que fa a les noces d’Or presbiterals, els sacerdots van ser P. Manuel Alonso Sánchez, P.Lluís Borràs Goixart, P.Ramon Domènech Castells, P.Nicolás Echave-Sustaeta del Villar, P.Juan José Gallego Salvadores, P.Antoni Marcet Bonet, P.Lluís Maria Oliveras Janer i Mn Ramon Reñé Bach.

Van celebrar les noces d’Argent presbiterals Mn. Francesc Boqueras Bailina, Mn. Pere Carulla Martínez, P. Luís José Maza Subero, P. Artur Migas, Mn. Àngel Jesús Navarro Guareño, Mn. Josep Rodado León i Mn. Antoni Roman Luís. Finalment les Noces d’Argent diaconals foren per Mn. Ramon Buyreu Bello i Mn. Francesc Jiménez Martínez. 

Posteriorment, ja finalitzada la celebració, tots els preveres van sortir en processó fins al Claustre de la Catedral, on els sants olis romandran tota la Setmana Santa perquè els rectors de les parròquies puguin omplir les seves crismeres. Tots els assistents van estar convidats a un dinar de germanor al Seminari Conciliar de Barcelona.

T'interessarà ...