image-7b42a2c89a53169d8f5db91827e321da
Setmana Santa
Setmana Santa

Rams entre universitaris

Setmana Santa
Setmana Santa
Setmana Santa
Setmana Santa
Joventut

Passió i misericòrdia per Pasqua


Setmana Santa
Setmana Santa
Setmana Santa

La Creu, al centre de Barcelona

Setmana Santa
Setmana Santa

La Passió a la Sagrada Família

Església de Barcelona
Setmana Santa
Setmana Santa

La Sibil·la torna per Pasqua


Setmana Santa
Setmana Santa
Setmana Santa
Setmana Santa
Setmana Santa