image-7b42a2c89a53169d8f5db91827e321da
Esdeveniment de l'Agenda

Poder polític i religió. Entre l'entesa i el conflicte.


26/04/2017

Carrer de Montalegre, 6, 08001 Barcelona, Espanya


Cicle de conferències, organitzat per la FJM, amb la coordinació de Jaume Dantí (UB). Els dimecres
29/3: Poder polític i judaisme a la Catalunya baixmedieval, amb Irene Llop
(Universitat de Vic). 5/4: Centralització política i uniformitat religiosa. Cristians i musulmans a la monarquia hispànica (s. XVI-XVII), amb Rafael Benítez (Universitat de València).19/4: Conflicte polític i justificació religiosa. Catòlics i protestants a l'Europa del s. XVII, amb Doris Moreno (UAB). 26/4: Democràcia i poder islàmic. Relacions entre musulmans a l'Àfrica mediterrània i a l'Orient Mitjà (s. XXI), amb Òscar Monterde (CEHI-UB). A la Facultat de Geografia i Història (c/ Montalegre, 6), a les 19 h. Entrada lliure